KNAW

Research

KB-05-008 Knowledge transfer

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-05-008 Knowledge transfer
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1313297

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
In het visiedocument is beschreven hoezeer thema 5 deel uitmaakt van een (inter)nationaal kennisnetwerk en het belang hiervan. Op projectniveau is kennisbenutting goed geregeld, echter op themaniveau is er onvoldoende borging van de kennis-in en kennis-uit stromen met relevante actoren. Subthema 9 is klein van opzet maar heeft een belangrijke functie, namelijk hoger orde kennis op wetenschappelijk, beleidsmatig, commercieel en maatschappelijk niveau binnen te halen en te vertalen naar kansen/bedreigingen voor de uitvoering van de programma s in het thema.
De onderdelen van het "kennistransfer" subthema zijn het organiseren van symposia, een jaarlijkse rapportage van de belangrijkste trends in wetenschap, beleid, markt en maatschappij (trendwatch) en het management van het gehele thema.

Resultaten
Het subthema "kennistransfer" heeft in 2005 diverse activiteiten omvat. Hieronder volgt een korte opsomming.

maart 2005: jaarlijkse rapportage In maart is de rapportage over het gehele kennisbasisthema beschikbaar gekomen.

8 maart 2005: strategische conferentie LNV-WUR De jaarlijkse strategische conferentie is het kantelmoment, waarin het programma van het vorige jaar (2004) wordt afgesloten en tegelijkertijd wordt vooruitgekeken naar het volgende jaar (2006). Aan de hand van een korte presentatie van de thematrekker vond een discussie plaats o.l.v. ir. Jan Nijsten (DK), waarin beleidsmatige, wetenschappelijke en industriƫle stakeholders hun ideeƫn en wensen hebben besproken.

27 april 2005: mini-symposium voor projectleiders

Doel van de bijeenkomst was drieledig:

- uitwisselen van informatie en kennismaking
- identificeren van samenhang tussen projecten van verschillende kenniseenheden
- discussie ten aanzien van marktkansen, gewenste deliverables en kwaliteit

oktober 2005: trendwatch verslag
Medio oktober komt een trendwatch verslag beschikbaar, waarin de belangrijkste trends op het gebied van wetenschap, markt, maatschappij en beleid zijn samengebracht. Het gaat hier om grote (nationale en internationale) trends, die een weerslag kunnen hebben op de manier waarop Wageningen-UR het kennisbasisprogramma vormgeeft.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C. Zondervan

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation