KNAW

Research

KB-06-002 Early warning systems

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-06-002 Early warning systems
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313300

Abstract (NL)

Doel:
Het programma richt zich op het ontwikkelen van early warning systemen voor chemische en biologische contaminanten. Het doel is om op basis van deze modellen voorspellingen te kunnen doen voor partijen voedsel met een verhoogde kans op ongewenste eigenschappen

Resultaten:
Of de opzet van 'early warning' systemen in agrarische productieketens haalbaar is, hangt af van de vraag of er indicatoren aan te wijzen zijn, of deze kosteneffectief ingezet kunnen worden en waarmee een potentieel gevaar sneller en goedkopper onderkend kan worden in vergelijking met de huidige analyse technieken. In een casestudie over 'Fusarium spp'. geproduceerd(e) mycotoxine(n) in de internationale tarweketen is een voorspellingsmodel opgesteld voor de teeltfase van tarwe. Aan de hand van dit model, kan op basis van factoren als weersomstandigheden, ras, voorvrucht etc., een voorspelling gedaan worden van de hoeveelheid 'Fusarium spp' en de hoeveelheid deoxynivalenol (DON) in tarwe tijdens de oogst. Momenteel wordt een keten model opgesteld waarmee aan de hand van de voorspelde hoeveelheid DON de optimale routing van een partij tarwe bepaald kan worden.

In het kader van het KP6 EU project SAFE FOODs is tevens gewerkt aan het opstellen van modellen waarmee een semi-kwantitatieve voorspelling van de hoeveelheid (bekende) 're-emerging' mycotoxinen in tarwe, noten en maïs gegeven kan worden.

Naast het vroegtijdig voorspellen van het optreden van het herintreden van bestaande risico s is het ook van belang om goed voorbereid te zijn op de introductie van nieuwe risico s zodat beleidsmatig snel gereageerd kan worden.

In KB6 is gewerkt aan het opzetten en ontwikkelen van technologie├źn voor het waarnemen van prille verschijnselen van contaminatie in voedingsmiddelenketens en de ontwikkeling van een systeem dat in staat is om snel onveilige situaties te signaleren.

Doormiddel van een ketenmodel bodem plant-dier-mens kan in een vroegtijdig stadium ingeschat worden of bepaalde niveaus van bodemverontreiniging al dan niet ernstig zijn voor de volksgezondheid. In KB6 is een ketenmodel opgesteld aan de hand van de Cadmium gehaltes in bodem, de overdracht van Cadmium van bodem naar plant en de consumptiehoeveelheden van deze agrarische producten.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.D. van Klaveren

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

D14540 Food technology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation