KNAW

Onderzoek

Social interaction in the labor market: Essays on earnings inequality,...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Social interaction in the labor market: Essays on earnings inequality, labor substitutability, and segregation
Looptijd 09 / 2001 - 02 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1313302

Samenvatting

Minderheidsgroepen zijn relatief arm en hoe groter hun aandeel, hoe groter de inkomensongelijkheid. Men zou verwachten dat integratie de inkomensverschillen vermindert. Maar in praktijk blijkt het omgekeerde te kunnen gebeuren. Sinds de jaren tachtig is bijvoorbeeld de inkomensongelijkheid tussen wit en zwart in de VS juist toegenomen. Econoom Martin Kahanec geeft in zijn proefschrift verklaringen voor deze schijnbare paradoxen. Kahanec stelt dat het voor minderheden lastiger is bepaalde vaardigheden op te doen vanwege de sociale afstand. Als reactie specialiseren minderheden zich op andere arbeidsterreinen dan de rest van de bevolking. Die specialisatie kan gunstig uitpakken omdat de arbeid relatief schaars is, wanneer de groep klein is. Dit verklaart ook waarom sommige minderheidsgroepen juist méér verdienen en geeft een oorzaak voor de 'schaalpuzzel': hoe hoger het aandeel van minderheden, hoe groter de relatieve inkomensongelijkheid. Data over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten ondersteunen Kahanecs model. Integreren onvoordelig Blijft de vraag waarom desegregatie, zoals die vanaf de jaren zeventig plaatsvond tussen wit en zwart in de VS, de inkomensongelijkheid niet vermindert. Kahanec stelt dat minderheden wanneer ze volledig integreren op de arbeidsmarkt concurreren met een grote groep (de rest van de bevolking), terwijl ze bij segregatie concurreren in hun 'eigen' kleine, gespecialiseerde groep. Wanneer de opbrengst van de nieuwe arbeid niet opweegt tegen het verlies uit de gespecialiseerde arbeid pakt de integratie economische onvoordelig uit. Kahanec: "Zo lang als sociale afstand tussen minderheden en de rest van de bevolking blijft bestaan waardoor de minderheden als aparte sociaal-culturele groepen moeten worden beschouwd, zullen sociale en economische krachten deze verschillen en de consequenties ervan in stand houden, en zal inkomensongelijkheid blijvend positief gerelateerd zijn aan de relatieve omvang van de minderhedengroep." De econoom onderzocht ook de bijdrage van ICT op de inkomensongelijkheid. Uit het model blijkt dat ICT-verbeteringen niet symmetrisch uitwerken: vooral grote groepen winnen erbij waardoor wederom de inkomensongelijkheid toeneemt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D61000 Sociologie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie