KNAW

Research

KB-06-005 Monitoring and detection

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-06-005 Monitoring and detection
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313304

Abstract (NL)

Doel:
Dit programma richt zich op de ontwikkeling van innovaties op het gebied van monitoring en detectiesystemen op het vlak van voedselveiligheid. Dit programma is aanleverend aan de WOT-taak van RIKILT.

Resultaten
Er zijn diverse redenen om analysemethodes verder te ontwikkelen. Met behulp van multiplex kunnen in één analyserun steeds meer parameters gelijktijdig gemeten worden. De analyse wordt daardoor efficiënter en goedkoper. Ook bieden zich nieuwe mogelijkheden aan, zoals het maken van screeningsmethodieken die diverse genetische eigenschappen gelijktijdig kan meten. Dit speelt een rol bij antibioticaresistentie of het virulent worden van bacteriestammen. In feite wordt hier gesproken over stukjes DNA of RNA die meetbaar zijn.
Om het DNA te kunnen meten is het belangrijk om die kleine beetjes DNA effectief te vermenigvuldigen, zodat het opvalt tussen alle andere DNA-resten in het monster materiaal. In 2007 is met behulp van padlock principes een grote vordering gemaakt met het snel vermenigvuldigen van het relevante stukje DNA, waardoor het ook daadwerkelijk meetbaar is.
In het EU project COEXTRA is in 2007 met succes een multiplex methode ontwikkeld die ingezet kan worden om met moderne biotechnologie verkregen producten op basis van stukje DNA te onderscheiden van de GGO vrije tegenhanger.

Er bestaan diverse vormen van multiplex methodes zoals Luminex flow-cytometrie, IBIS imaging SPR en de biotrove multi-PCR technieken. Deze methodes zijn in 2007 in het KB onderzoek verder ontwikkeld. In een WUR brede aanpak is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van de Luminex methode. Luminex werkt als volgt; op honderd bolletjes van verschillende kleuren zitten verschillende antigenen of antilichamen gecoat waardoor er theoretisch 100 verschillende assays gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden (de assays worden uit elkaar gehouden door de kleurcodering van het bolletje). Als de te detecteren stoffen aan de antilichamen binden wordt er door middel van fluorescentie een signaal afgegeven dat gemeten kan worden. Het Luminex systeem is in 2007 met succes verder ontwikkeld voor de detectie van plantpathogenen, micro-organismen en diverse mycotoxinen

Daarnaast is de ontwikkeling van analysemethodes gewenst voor het analyseren van stoffen en producten die nu nog niet gemeten kunnen worden of waarvan de analyse nog niet optimaal verlopen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een LC-MS methode waardoor lastig te detecteren schelpdiertoxines meetbaar zijn geworden. Tot op heden werden daarvoor ongewenste proeven met muizen ingezet. Ook is in 2007 gewerkt aan Toxin-Informer-Genes (TIG) technologie, die eveneens ingezet kan worden ter vervanging van dierexperimenteel toxicologisch onderzoek. Hiermee wordt een relatie gelegd tussen de aanwezigheid en/of de toxische activiteit van mariene biotoxinen en een set specifiek geïnduceerde genen van een bepaalde cel of cellijn.

In 2007 zijn goede resultaten geboekt met het de ontwikkeling van nieuwe analysemethodes voor vetzuursamenstelling in verband met fraude onderzoek, en in de analyse van eiwitten o.a. in verband met de toename van het voorkomen van allergische stoffen in de voeding. Sommige verboden dierbehandelingsmiddelen zoals nitrofuranen zijn moeilijk aan te tonen omdat ze snel afbreken. Nitrofuranen binden echter aan eiwitten en vormen zogenaamde eiwit-adducten. Deze zijn veel stabieler en veel langer aantoonbaar. Een eerste opzet om intacte eiwit-adducten te kunnen meten is gerealiseerd in KB6 onderzoek.

Soms zijn stoffen moeilijk te analyseren vanwege de monstermatrix waarin ze voorkomen. De online-SPE techniek is direct verbonden met de meetapparatuur zodat monsters in één keer kunnen worden voorbewerkt en kunnen worden geanalyseerd.

Het gebruik van nanotechnologie krijgt grote belangstelling. Potentiële food nano delivery systemen zijn gebaseerd op vetten, eiwitten en langketenige koolhydraten. Het is van eerste belang deze ook te kunnen meten. Er is een literatuurstudie gedaan naar hoe deze delivery systemen te analyseren. De resultaten zijn beschreven in een wetenschappelijk 'review' artikel.

Met succes is een Desorptie Electrospray Ionisatie (DESI) massaspectrometrie systeem opgezet en is praktische kennis voor het gebruik als snelle screeningsmethode van (il)legale preparaten van dierbehandelingsmiddelen verkregen. De toegevoegde waarde van dit systeem is dat het zonder tijdrovende monstervoorbehandeling een snelle eerste indruk geeft van de mogelijke aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen, contaminanten, en natuurlijke toxinen. Het monster blijft intact zodat daarna met een bevestigingsmethode een daadwerkelijke normoverschrijding kan worden vastgesteld.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.D. van Klaveren

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

D22100 Microbiology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation