KNAW

Research

KB-08-002 Farming systems design in relation to animal health and welfare

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-08-002 Farming systems design in relation to animal health and welfare
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313313

Abstract (NL)

[Doel]:
Bedrijfsontwerp moet altijd integraal zijn. Vanuit gezondheid en welzijn is experimentele ontwikkeling en validatie van verspreidingsmodellen noodzakelijk om input te vormen voor het ontwerpen van bedrijfssystemen. Vanuit welzijn moet een bedrijfsontwerp voldoen aan de biologische behoeften van de dieren. Uitgaande van de biologische behoeften van de dieren wordt een programma van eisen opgesteld waaraan bedrijfssystemen getoetst kunnen worden en ook nieuwe systemen ontwikkeld kunnen worden. Subprogramma 8.4 levert parameters voor de interactie dier omgeving. Ontwerp leidt vervolgens tot hypothesevorming ten aanzien van gezondheid en welzijn.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. W.J.A. Boersma

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D21700 Physiology
D22600 Zoology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation