KNAW

Onderzoek

HarmonIT

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel HarmonIT
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.harmonit.org/
URL http://www.openmi.org/
Onderzoeknummer OND1313321

Samenvatting

Gezien vanuit een breder perspectief is geïntegreerd afwateringsbeheer in opkomst omdat het beheren van milieuprocessen los van elkaar onafhankelijk niet altijd zinnige besluiten oplevert. Het probleem voor hen die belast zijn met geïntegreerd beheer is de complexiteit van het proces dat zij proberen te beheren. Zij hebben behoefte aan systemen voor de ondersteuning van de besluitvorming. De modellen die in deze systemen worden gebruikt neigen om slechts een of enkele kwesties te behandelen. Echter, de afwateringsmanager moet alle mogelijke effecten begrijpen voor het nastreven van om het even welk bepaald beleid. Het een vereiste zowel de individuele afwateringsprocessen maar ook hun interactie te begrijpen en te kunnen modelleren. Het project HarmonIT richt zich op het mogelijk maken van de bouw van afwateringsmodellen die het geïntegreerde afwateringsbeheer vergemakkelijken, zoals dat in de Kaderrichtlijn van het Water wordt gevraagd. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een Europese Open Modelling Interface en Omgeving (OpenMI) die de koppeling van modellen zal vereenvoudigen en daarmee afwateringsmanagers zal toestaan om de waarschijnlijke resultaten van verschillend beleid te onderzoeken.

Samenvatting (EN)

Integrated catchment management has arisen because managing environmental processes independently does not always produce sensible decisions when the wider view is taken. However, the problem for those charged with integrated management is the complexity of the process they are attempting to manage. They are therefore turning to decision support systems. The models used in these systems tend to address single issues. However, the catchment manager needs to understand all the possible impacts of pursuing any given policy. Implicit in this is a requirement both to understand and to be able to model not only the individual catchment processes but also their interactions. This project is about making possible the construction of whole catchment models in order to facilitate the integrated catchment management called for in the Water Framework Directive.The objective of this project, therefore, is to develop, implement and prove a European Open Modelling Interface and Environment (OpenMI) that will simplify the linking of models and hence allow catchment managers to explore the likely outcomes of different policies. More information on www.harmonit.org or www.openmi.org.

Betrokken organisaties

Penvoerder Alterra (WUR)
Financier Europese Commissie

Betrokken personen

Projectleider Ir. P. Groenendijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14442 Afvalwaterinzameling en afvalwaterzuivering
D16800 Simulatie, virtual reality

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie