KNAW

Research

International entrepreneurship; motives and wishes

Pagina-navigatie:


Update content


Title International entrepreneurship; motives and wishes
Period 01 / 2005 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1313426

Abstract (NL)

[Doel]:
In dit vervolgonderzoek willen we het fenomeen semigratie verder uitdiepen. In 2006 willen we ons vooral richten op agro-industriële bedrijven in de tuinbouwsector. Deze groep is erg belangrijk voor de Nederlandse exportwaarde en er lijken op het gebied van semigratie veel ontwikkelingen/veranderingen plaats te vinden. Semigratie is een relatief onbekend fenomeen. De quick scan van 2005 gaf inzicht in een aantal aspecten ervan en biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de betekenis van semigratie. Semigratie loopt voorop in de trend van ontwikkelingen. Is het een tijdelijk fenomeen? Of zou het kunnen doorzetten? We willen weten wat semigratie betekent voor individuele groepen: semigrant, overheid, landbouwsector, keten (agribusiness), onderzoek, financiers, investeerders en verzekeraars, attachees.
[Werkwijze]:
Centraal staat de organisatie van en het houden van een workshop met als doel gezamenlijke betekenisgeving van een relatief onbekend fenomeen, omdat we vooraan de trend zitten. De workshop met deelnemers met verschillende achtergronden heeft als doel bij te dragen aan gezamenlijke betekenisgeving (reflectie) en leren om te gaan met ontwikkelingen (inspelen op, bijsturen). Bijkomende doelen van de workshop zijn: kennis en info verzamelen voor eindrapport, formuleren van vragen voor vervolgonderzoek, inventariseren van namen en adressen van nieuwe doelgroepen voor verdiepende enquête.
Vervolgens vindt een verdiepende enquête plaats, om additionele vragen, die in de workshop worden gesteld, te beantwoorden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.M.L. Hermans

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation