KNAW

Onderzoek

Internationaal ondernemerschap; motieven en wensen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Internationaal ondernemerschap; motieven en wensen
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313426

Samenvatting

[Doel]:
In dit vervolgonderzoek willen we het fenomeen semigratie verder uitdiepen. In 2006 willen we ons vooral richten op agro-industriële bedrijven in de tuinbouwsector. Deze groep is erg belangrijk voor de Nederlandse exportwaarde en er lijken op het gebied van semigratie veel ontwikkelingen/veranderingen plaats te vinden. Semigratie is een relatief onbekend fenomeen. De quick scan van 2005 gaf inzicht in een aantal aspecten ervan en biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de betekenis van semigratie. Semigratie loopt voorop in de trend van ontwikkelingen. Is het een tijdelijk fenomeen? Of zou het kunnen doorzetten? We willen weten wat semigratie betekent voor individuele groepen: semigrant, overheid, landbouwsector, keten (agribusiness), onderzoek, financiers, investeerders en verzekeraars, attachees.
[Werkwijze]:
Centraal staat de organisatie van en het houden van een workshop met als doel gezamenlijke betekenisgeving van een relatief onbekend fenomeen, omdat we vooraan de trend zitten. De workshop met deelnemers met verschillende achtergronden heeft als doel bij te dragen aan gezamenlijke betekenisgeving (reflectie) en leren om te gaan met ontwikkelingen (inspelen op, bijsturen). Bijkomende doelen van de workshop zijn: kennis en info verzamelen voor eindrapport, formuleren van vragen voor vervolgonderzoek, inventariseren van namen en adressen van nieuwe doelgroepen voor verdiepende enquête.
Vervolgens vindt een verdiepende enquête plaats, om additionele vragen, die in de workshop worden gesteld, te beantwoorden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. C.M.L. Hermans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie