KNAW

Research

Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance
Period 01 / 2003 - 05 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_docs/Promoties_mei_2007/schermer_summary.pdf
Research number OND1313546

Abstract (NL)

In de strijd tegen georganiseerde misdaad en internationaal terrorisme spelen (persoons)gegevens een voorname rol. Door het verzamelen en analyseren van gegevens kunnen opsporingsinstanties in een vroeg stadium potentiele verdachten of activiteiten in beeld krijgen. Dit is goed voor de veiligheid van onze samenleving, maar het kan tegelijkertijd een bedreiging vormen voor de privacy en vrijheid van burgers. Software agents zijn intelligente computerprogramma s die zonder tussenkomst van de mens zelfstandig taken kunnen uitvoeren. In dit proefschrift wordt het gebruik van software agenten in de opsporing onderzocht. Het doel van dit proefschrift is te onderzoeken in hoeverre het huidige juridische kader voor de bescherming van de privacy en vrijheid van burgers toegerust is om met de effecten die software agenten hebben op de opsporing om te gaan. In dit proefschrift wordt gekeken naar zowel het juridisch kader van de Verenigde Staten als dat van Nederland. In bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het recht op privacy nog een adequaat middel is voor het beschermen van privacy en vrijheid. Belangrijkste conclusies uit het proefschrift zijn dat het recht op privacy in de toekomst niet langer handhaafbaar zal blijken, en dat het huidige strafvorderlijke kader niet toegerust is om om te gaan met de effecten die software agenten op de opsporing gaan hebben.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H.J. van den Herik
Doctoral/PhD student Mr.dr. B.W. Schermer

Classification

D41500 Interdisciplinary branches of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation