KNAW

Research

Improvement mental health care in last life phase

Pagina-navigatie:


Update content


Title Improvement mental health care in last life phase
Period 12 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313610

Abstract (NL)

Het Lindeboom Instituut besteedt al een aantal jaar aandacht aan (de kwaliteit van) palliatieve zorg in de laatste levensfase. Patiƫnten hebben niet alleen behoefte aan lichamelijke verzorging. Vaak komen er tijdens een periode van ziekte vragen naar boven op het levensbeschouwelijke vlak. Het instituut vindt het belangrijk dat zorgverleners worden geholpen om meer aandacht te geven aan de geestelijke vragen van de mensen die zij verzorgen. Het doel van dit project is al voor een groot deel behaald. Zo is er een onderzoeksrapport verschenen, zijn er brochures uitgegeven en zijn er activiteiten opgezet om de geestelijke zorg in zorginstellingen te verbeteren. Momenteel loopt nog een aantal zogeheten implementatietrajecten bij zorginstellingen. Hierin wordt op managementniveau gekeken naar manieren om geestelijke zorg in de laatste levensfase toe te passen. Dit is van groot belang voor de daadwerkelijke toepassing van te verwerven inzichten in de praktijk. Daarnaast worden er trainingen georganiseerd voor zorgverleners in christelijke zorginstellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de handreiking die het Lindeboom Instituut speciaal voor deze groep heeft ontwikkeld.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. H. Jochemsen

Classification

D24100 Nursing sciences
D53000 Gerontology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation