KNAW

Research

A test bank: efficient testing and screening for AD

Pagina-navigatie:


Update content


Title A test bank: efficient testing and screening for AD
Period 11 / 2005 - 10 / 2007
Status Completed
Research number OND1313700
Data Supplier Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek - ISAO

Abstract

Neuropsychological testing and screening for Alzheimer's disease is time consuming and demanding for the patient. Furthermore, tests have limited use in detecting early AD, which is under-recognized. The objective of this research project is to develop and calibrate an item bank for the efficient testing and screening for AD. A calibrated item bank is a large collection of neuropsychological test questions for which the measurement properties (difficulty, discrimination) are known. The calibration of the item bank will be carried out using item response theory statistical analyses (IRT) and is aimed to place all banked items on a common difficulty scale using log-odds as a unit of measurement. A calibrated item bank can be used to test subjects via a computer adaptive test (CAT) procedure. By using CAT, Dr. Robert Lindeboom and his group expect to reduce the test burden by 70% without loss in accuracy. Also, an item bank enables the identification of AD sensitive test questions to optimize screening for AD. Furthermore, users of different tests that have items in common with the item bank can compare their findings. Finally, both test questions and subjects are reported on the same log-odds scale. Log-odds can be transformed to the probability of a correct response on a given test question. Lindeboom et al. expect that the conversion of raw test scores (e.g. '2 points' on the ADAS-COG) to log-odds units leads to a more straightforward interpretation of cognitive changes in patients than is now possible. In summary, with the development of an IRT calibrated item bank Lindeboom and his group want: - Reduce the test burden of eligible subjects with memory complaints. - Earlier recognition of subjects with probable AD than is now possible. - Improved communication of research findings. - Straightforward interpretation of test results because of the use of a formal epidemiologic measurement unit, the log-odds, which may be helpful in guiding therapeutic decisions.

Abstract (NL)

Neuropsychologisch testen van en screenen op Alzheimer is tijdrovend en belastend voor de patiënt. Bovendien is de diagnostische waarde van de tests beperkt, vooral in de beginfase van Alzheimer, waardoor de ziekte veelal laat wordt opgemerkt. Met dit project willen de onderzoekers een itembank ontwikkelen en kalibreren voor het efficiënt testen en screenen van de ziekte van Alzheimer. Een gekalibreerde itembank is een uitgebreide verzameling van neuropsychologische testvragen waarvan de meeteigenschappen (moeilijkheid, differentiatie) bekend zijn. Het kalibreren van de itembank gebeurt via statistische analyses uit de item-respons-theorie (IRT). Het doel is alle items van de itembank op één algemene moeilijkheidsschaal te brengen waarbij de log-odds als meeteenheid wordt gehanteerd. Een gekalibreerde itembank kan worden gebruikt om proefpersonen via een CAT-procedure (computer-adaptieve test) te testen. Door de inzet van CAT denken Dr. Robert Lindeboom en zijn team de testbelasting met 70% te kunnen verlagen, zonder enig nauwkeurigheidsverlies. Bovendien kunnen uit de itembank Alzheimer-specifieke testvragen worden geselecteerd voor een verbeterde screening van de ziekte. Ook kunnen gebruikers van de itembank hun resultaten met elkaar vergelijken, zelfs als ze verschillende vragen hebben gebruikt. Ten slotte worden zowel de testvragen als de proefpersonen met dezelfde log-odds eenheid schaal gemeten en kunnen scores worden omgezet in een kans op een correct antwoord voor elke testvraag. Lindeboom et al. verwachten dat de conversie van ruwe testscores (bijvoorbeeld '2 punten' op de ADAS-Cog) naar log-odds tot een eenvoudiger interpretatie van cognitieve veranderingen in patiënten leidt dan tot nu mogelijk was. Samengevat, via de ontwikkeling van een IRT-gekalibreerde itembank willen Lindeboom en zijn groep: - De testbelasting voor personen met geheugenklachten aanzienlijk verminderen. - Vroegtijdiger herkenning van proefpersonen die vermoedelijk aan Alzheimer lijden. - Verbeterde uitwisseling van onderzoeksresultaten. - Eenvoudiger interpretatie van testresultaten door toepassing van een formele epidemiologische meeteenheid, de log-odds, wat nuttig kan zijn bij therapeutische beslissingen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. R. Lindeboom

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation