KNAW

Research

Contribution of patenting to innovation policy and practice

Pagina-navigatie:


Update content


Title Contribution of patenting to innovation policy and practice
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1314029

Abstract

Knowledgerequirement: Insight in the consequences of the current practice of patenting of institutues/university and consequently in to the effectiveness of the available policy. Target group: The results of the study will be of importance to policy makers and those active in patenting and licensing. Aims and results: At the end of the study some insight will be available in the current practice of patenting and licensing and the effectiveness of this practice. Quantitative data on several issues should become available.

Abstract (NL)

Inzichtelijk maken of beschermen van kennis een rem, stimulans of een noodzakelijke randvoorwaarde voor innovatie is. Inzicht in de huidige praktijk van octrooiering van kennisinstelling, met name bij de DLO instituten. Inzicht te krijgen in het beleid achter het indienen van octrooiaanvragen Is aanpassing van het beleid noodzakelijk. Een rapport met daarin:een kader dat de relatie tussen eigendomsrechten en innovatiekracht beschrijft, met daarbij aandacht voor de motieven en effecten, ondernemers- en overheids- c.q. beleidsniveau illustratie c.q. toetsing aan de hand van cases op het gebied van octrooien zo mogelijk, een kwantificering van het gebruik van eigendomsrechten) aanbevelingen mbt beschermen van kennis

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.S.A. van Helvert

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation