KNAW

Research

Ecotoxicogenomics of springtails. Microarray analysis of Folsomia candida...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Ecotoxicogenomics of springtails. Microarray analysis of Folsomia candida exposed of stressful soil conditions
Period 10 / 2005 - 06 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1314049
Data Supplier Website SENSE

Abstract (NL)

Vervuiling is een wereldwijd probleem en kan schade aan mens en milieu veroorzaken. Vervuiling van de bodem wordt vaak veroorzaakt door bijvoorbeeld metalen of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en kan ernstige gevolgen hebben voor ecosystemen. Het is daarom van belang om de giftigheid van de bodem te kunnen bepalen, dit kan door middel van traditionele testen (biotoetsen). In deze testen kunnen bodemorganismen aan vervuilde bodem worden blootgesteld, om te kunnen achterhalen wat het lange termijn effect is op reproductie of overleving. Nieuwe moleculaire technieken, zoals genomics (genenstudie), kunnen deze traditionele biotoetsen verbeteren. Benjamin Nota onderzocht wat de mogelijkheden zijn om genomics te gebruiken voor de verbetering van traditionele springstaarttesten. Springstaarten zijn dieren die veel in de bodem voorkomen en belangrijk zijn voor het bodemecosysteem. Nota gebruikte microarrays (DNA chips) waarmee gekeken kon worden welke genen van de springstaart betrokken zijn in de reactie op blootstelling aan bijvoorbeeld metalen en PAKs. Veel genen bleken betrokken te zijn in reactie op de vervuilende stoffen. Hierdoor verkreeg Nota inzicht in de toxiciteitmechanismen van deze vervuilende stoffen in springstaarten. Een voordeel van deze nieuwe techniek is dat de giftigheid van bodem snel waar te nemen is, sneller dan bijvoorbeeld de verandering in reproductie of overleving van springstaarten. Verder lijken de stofspecifieke reactie van springstaartgenen ook gebruikt te kunnen worden voor een voorspelende test voor vervuilde bodems, maar meer onderzoek is echter nog wel eerst nodig.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. N.M. van Straalen
Doctoral/PhD student Dr. B. Nota

Classification

D18130 Soil
D21100 Bioinformatics, biomathematics
D21400 Genetics
D22400 Ecology
D22700 Toxicology (plants, invertebrates)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation