KNAW

Research

Communication on effects of acidification and the recovery of deteriorated...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Communication on effects of acidification and the recovery of deteriorated (semi) natural ecosystems
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1314177

Abstract

[Knowledge needs]:
In 1995 a reference document on ammonia was published. Ever since, new national and international knowledge has been published on adverse effects of ammonia on (semi) natural ecosystems. However, within the agricultural community there are still a lots of doubts on the evidence that is supporting these adverse effects.
[Research objectives]:
The aim of this project is to contribute to a reference report, to be compiled, edited and published by the MNP that:
- Provide the state of the art knowledge on adverse effects of ammonia and the necessarily emission reductions to recover and/or preventing from adverse effects.
- Harmonise the information on the new manure policy and the relation between critical nitrogen load.
[Results and products]:
The main expected project results are:
- A contribution to a reference report
- A contribution to a workshop
- A publication in an agricultural journal

Abstract (NL)

[Doel]: Leveren van bijdragen aan een referentiedocument, dat door het MNP wordt geredigeerd en uitgeven, met daarin :
- Duidelijkheid over stand van kennis over de schadelijke effecten van ammoniak/stikstof, de vereiste terugdringing van de stikstofbelasting en het (verwachte) herstel bij terugdringing (tot kritische belastingen)
- Afstemming van de informatie op de invoering van het nieuwe mestbeleid en de relatie tussen kritische stikstofbelasting en toelaatbare ammoniakemissie (ammoniakmeetlat) in Interactie met de doelgroep landbouw
[Resultaten]:
- Concentraties, ammoniak, verspreiding depositie
- Effecten op kwaliteit lucht, bodem, water en ecosystemen; Het belang van N en P-limitatie. Kritische N belastingen en hun overschrijding. Duidelijkheid over de vereiste terugdringing van de stikstofbelasting.
- Effectgerichte maatregelen (OBN) en op basis daarvan en het (verwachte) herstel bij terugdringing (tot kritische belastingen)
- Belangrijke wetten en regelgeving op internationaal en nationaal gebied en de gevolgen daarvan: WAV, AMvB huisvesting intensieve veehouderij. (NB: ook VHR, IPPC, NEC, KRW richtlijn.)
- Indicatie van mogelijkheden voor boeren om zelf door management(instrumenten) hun ammoniakemissie te verlagen en stikstofefficiency te verhogen.
- De relatie tussen kritische stikstofbelasting en toelaatbare ammoniakemissie (ammoniakmeetlat).
- Document over de stand van kennis over de schadelijke effecten
- Artikel in een tijdschrift dat de doelgroep bereikt.
De resultaten van de studie kunnen door de opdrachtgever worden gebruikt om de twijfels die er in de maatschappij en met name in de agrarische sector leven omtrent de schadelijke effecten van ammoniak weg te nemen. Hierdoor kan er meer draagvlak gecreƫerd worden ten aanzien van het uit te voeren beleid.

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr.ir. W. de Vries
Project leader Dr.ir. J. Kros

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation