KNAW

Research

Non-compliance by the flag state of the duty to effectively exercise...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Non-compliance by the flag state of the duty to effectively exercise jurisdiction and control over ships flying its flag: the possibilities for other states to take action against the flag state
Period 02 / 2006 - 01 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1314225
Data Supplier Promotor

Abstract

Public international law attributes the primary responsibility for ensuring that ships comply with applicable rules and standards to the flag state of the ship. Unfortunately, certain states do not meet their obligations in this respect. This situation leads to incidents involving serious damage to the marine environment and unsustainable fishing practices. The research envisages a systematic analysis of the legal questions concerning the consequences of the non-compliance by the flag state of the duty to effectively exercise jurisdiction and control over its ships, especially looking at the possibilities of other states to take action against the flag state.

Abstract (NL)

Primaire verantwoordelijkheid voor toezicht op naleving van regels en standaarden wordt in het internationaal publiekrecht opgedragen aan de vlaggestaat. Helaas komen sommige staten hun verplichtingen in dit verband niet na. Deze situatie leidt tot ernstige schade aan de marineomgeving en niet-duurzame visserijpraktijk. Het onderzoek voorziet in een systematische analyse van de juridische vraagstukken die betrekking hebben op de consequenties van niet-naleving door de vlaggestaat van de verplichting tot doeltredffende uitoefening van rechtsmacht en toezicht op zijn schepen, en kijkt in het bijzonder naar de mogelijkheden voor (derde) staten om actie te ondernemen tegen de vlaggestaat.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. A.H.A. Soons
Co-supervisor Dr. A.G. Oude Elferink
Doctoral/PhD student Mr. J.A. Fischer

Classification

D18230 Fisheries
D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation