KNAW

Onderzoek

WOT-01-002 Bacteriële ziekten en TSE's

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-01-002 Bacteriële ziekten en TSE's
Looptijd 11 / 2005 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1314308

Samenvatting

Doel:
De basis voor het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van bacteriële ziekten, TSE s, visziekten en antibioticumresistentie (WO taken) binnen dit thema is de verantwoordelijkheid van de overheid voor diergezondheid en in het bijzonder voor aangifteplichtige dierziekten, het garanderen van handelsstromen (certificering), de volksgezondheid en voedselveiligheid Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in nationale en internationale wet- en regelgeving. Vanwege de opgedragen WO-taken binnen dit convenant treedt het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR (CVI) op als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor verschillende, aangifteplichtige bacteriële ziekten, TSE s (BSE, scrapie), visziekten en antibioticumresistentie. Het CVI neemt als NRL deel aan EU, FAO, WHO en OIE-werkgroepen e.d.

Werkwijze:
Binnen het thema worden taken en onderzoek uitgevoerd, die zijn ondergebracht in een groot aantal projecten. De projecten zijn onderverdeeld in twee typen:

- Taakgerichte projecten: deze hebben een structureel karakter, een lange looptijd en hebben vooral een uitvoerend (diagnostiek, advisering) karakter met een component expertise-onderhoud om de taken naar behoren te blijven uitvoeren.
- Onderzoeksgerichte projecten: deze hebben een tijdelijk karakter (1-3 jaar) en zijn bedoeld voor verdiepend onderzoek op het gebied van ziekten, methoden, etc. om expertise en/of middelen uit te breiden, het CVI te profileren, en het CVI op korte of langere termijn in staat te stellen zijn taken naar behoren te blijven uitvoeren.

Resultaten:
Voor de resultaten van dit thema wordt verwezen naar de verschillende projecten

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Objective of the programme:
The programme is based on the responsibility of the Dutch government for animal health, with emphasis on notifiable diseases, for safeguarding trade flows (certification diagnostics), for public health and food safety as described in national and international legislation. In this programme theme, CVI-Lelystad as National Reference Laboratory (NRL) for notifiable animal diseases, performs statutory tasks on bacterial diseases, TSEs, fish diseases, and antimicrobial resistance.

Within this theme, statutory tasks and research are performed in different projects:

- Task oriented projects: long-term projects, with special emphasis on diagnostics and maintenance of basic expertise.

- Research oriented projects: short-term projects (1-3 years)), that are meant to increase the expertise of the institute by performing basic, fundamental research on different subjects such as methods, pathogenesis, control measures etc. In this way, the institute can maintain its position and skills as reputable NRL.

Results:
See the results of the different projects.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. F.G. van Zijderveld

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Themagebied WOT-01 Dierziekten

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21500 Histologie, celbiologie
D21800 Immunologie, serologie
D23110 Infecties, parasitologie, virologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie