KNAW

Onderzoek

Prognostic relevance of molecular-genetic markers in pediatric T-cell...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Prognostic relevance of molecular-genetic markers in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia and identification of drugable targets
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1314428
Leverancier gegevens website KWF

Samenvatting

De prognose van kinderen met een acute lymfatische leukemie (ALL) is in de laatste decennia sterk verbeterd. Momenteel geneest ongeveer 85% van deze kinderen. Dit komt niet alleen door de introductie van combinatie chemotherapie, maar ook door het herkennen van kenmerkende chromosoomafwijkingen die een relatie blijken te hebben met chemotherapie gevoeligheid en/of prognose. Met name voor B-cell ALL zijn diverse cytogenetische karakteristieke subtypen bekend die een gunstige (hyperdiploidy >50 chromosomen) of juist een ongunstige prognose hebben (BCR-ABL1, MLL herschikking). Het herkennen van zulke prognostische markers is belangrijk, omdat het zo mogelijk wordt om kinderen met een ongunstige prognose zwaarder te behandelen. Anderzijds kunnen kinderen met een gunstige prognose mogelijk met een mindere intensieve therapie behandeld worden, waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Ondanks het feit dat er diverse chromosomale afwijkingen in T-ALL gevonden worden, is er nog relatief weinig bekend over een eventuele relatie tot prognose. T-ALL wordt daarom tot nu toe behandeld als één hoog gradige vorm van leukemie, waarbij de reactie op behandeling divers is en het genezingspercentage momenteel niet hoger dan 70% is. In dit projekt willen we de prognostische betekenis onderzoeken van bekende cytogenetische en/of moleculaire afwijkingen. Ook zal de prognostische betekenis onderzocht worden van recent bekend geworden afwijkingen zoals o.a. ABL1 translocatie/ amplificaties en activerende mutaties in het NOTCH1 gen. Daarnaast zal met behulp van genoom-brede screenings technieken zoals de array-CGH en SKY gezocht gaan worden naar andere, nog niet gekarakteriseerde afwijkingen, en zal hun prognostische betekenis bepaald worden. Met behulp van de z.g.n. micro-array techniek zal het genexpressie profiel van moleculair-genetisch T-ALL subtypen bepaald worden. Hierdoor wordt het zichtbaar welke genen geactiveerd zijn in specifieke subgroepen. Hiervoor kunnen mogelijk nieuwe vormen van therapie ontwikkeld worden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.B. Beverloo
Projectleider Dr. J.P.P. Meijerink
Projectleider Prof.dr. R. Pieters

Classificatie

D21300 Biochemie
D21400 Genetica
D23120 Kanker
D23362 Kindergeneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie