KNAW

Onderzoek

Risk factors for Barrett's esophagus, adenocarcinoma of the esophagus and...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Risk factors for Barrett's esophagus, adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia: a prospective cohort study
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1314482
Leverancier gegevens website KWF

Samenvatting

Slokdarmkanker is wereldwijd de achtste vorm van kanker wat betreft het aantal mensen dat eraan overlijdt. Maagkanker komt wereldwijd ook nog steeds veel voor en komt qua sterfte aan kanker, op de tweede plaats na longkanker, ondanks een dalende incidentie die al decennia lang bezig is. Slokdarmkanker kent twee vormen, het plaveiselcelcarcinoom en het adenocarcinoom. Terwijl de eerste vorm al jaren min of meer stabiel is qua voorkomen, stijgt in de westerse wereld het adenocarcinoom van de slokdarm dramatisch. Terwijl deze vorm voor 1975 slechts 5% van alle slokdarmkankers vertegenwoordigde, is de incidentie van deze vorm sindsdien met een factor zes gestegen, meer dan enige andere belangrijke vorm van kanker. Ook de incidentie van adenocarcinomen van de cardia (het voorste gedeelte van de maag) is fors gestegen in de afgelopen decennia (terwijl carcinomen in de rest van de maag dalen), hoewel minder spectaculair dan die van de slokdarm. Deze raadselachtige stijgingen zijn niet goed te verklaren uit patronen van voorgestelde risicofactoren. Omdat de prognose van deze tumorsoorten tot de slechtste van alle kankervormen behoort, is primaire preventie van deze stijgende vormen van kanker van groot belang. In tegenstelling tot plaveiselcelcarcinoom zijn roken en alcohol drinken veel minder belangrijke risicofactoren voor de adenocarcinomen. Daarvoor lijkt overgewicht van meer belang. In het verleden zijn voornamelijk patiënt-controleonderzoeken hiernaar uitgevoerd, en dan vaak niet uitgesplitst voor de verschillende vormen van slokdarm- en maagkanker. Dergelijk onderzoek kan makkelijk vertekende resultaten opleveren door het retrospectieve karakter ervan. Om dit te vermijden stellen wij een prospectief cohortonderzoek naar deze tumoren voor. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandse Cohortstudie naar voeding en kanker. De Nederlandse Cohortstudie is gestart in 1986 met het invullen van een vragenlijst door ruim 120.000 Nederlanders tussen de 55 en 70 jaar over hun voedingsgewoonten en andere leefstijlkenmerken. Tevens heeft ca. 75% teennagelknipsels meegestuurd. Het gehele cohort wordt jaarlijks gekoppeld aan de Nederlandse Kankerregistratie en PALGA, een database voor pathologierapporten. Voor het project willen we de follow-up van dit cohort verlengen tot 16.3 jaar. Naar verwachting zullen na 16.3 jaar circa 300 nieuwe slokdarm- en 850 maagkankerpatiënten zijn geïdentificeerd. Tevens zal een follow-up van het cohort plaatsvinden voor wat betreft het voorkomen van Barrett s oesofagus, een aandoening die vaak voorafgaat aan adenocarcinoom van de slokdarm. Door de koppeling met het unieke PALGAsysteem is het ook mogelijk deze aandoening prospectief te bestuderen. Voor de statistische analyses zal de case-cohortbenadering worden gebruikt. Relatieve risico s voor slokdarm- en maagcardiakanker, en voor Barrett s oesofagus, zullen worden berekend voor roken, alcohol drinken, overgewicht, inname van groenten en fruit, enkele vitamines en seleniumstatus. Die status wordt afgemeten aan de concentratie in teennagels. De resultaten van dit onderzoek zullen prospectief verkregen informatie opleveren over risicofactoren die van belang zijn voor de verschillende subtypen van slokdarm- en maagkanker. Deze informatie kan gebruikt worden bij de primaire preventie van deze tumoren, en aldus bij het tot staan brengen van de grote stijging van adenocarcinomen van slokdarm en maagcardia in de westerse landen, incl. Nederland.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23120 Kanker

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie