KNAW

Onderzoek

The role of NF-kappaB and the ubiquitin-proteasome pathway in cancer...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The role of NF-kappaB and the ubiquitin-proteasome pathway in cancer cachexia in lung cancer patients
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1314485
Leverancier gegevens website KWF

Samenvatting

Inleiding Longkanker is de meest voorkomende oorzaak van overlijden aan kanker. Vijf jaar na de diagnose zijn nog slechts 10 tot 15% van de patiënten in leven. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 9000 nieuwe patiënten de diagnose longkanker gesteld. Gewichtsverlies komt bij meer dan 60% van de patiënten voor tijdens de ziekteperiode. Bij de diagnose is dat al bij eenderde van de patiënten het geval. Patiënten met gewichtsverlies hebben een slechtere prognose en kwaliteit van leven dan patiënten die gewichtsstabiel blijven. Het gewichtsverlies bij kankerpatiënten wordt met name veroorzaakt door afname in spiermassa. Dit proces van uitmergeling staat bekend als kanker-cachexie. Onderzoek in diermodellen en patiënten heeft aangetoond dat er bij kanker bepaalde ontstekingsstoffen vrij komen. Deze stoffen kunnen een alarmsignaal afgeven waardoor in de cel NF-kB wordt geactiveerd. In kanker-cachexie diermodellen is gevonden dat activatie van NF-kB in de spier leidt tot spiermassaverlies terwijl remming van de activiteit van NF-kB dit proces voorkomt. Verder is aangetoond dat verhoogde activiteit van de zogenaamde ubiquitin-proteasome pathway (UPP) verantwoordelijk is voor een toegenomen spiereiwit afbraak. Omdat NF-kB en UPP in diermodellen oorzakelijk betrokken lijken te zijn bij het optreden van kanker-cachexie is de hypothese dat uitmergeling bij longkankerpatiënten geassocieerd is met verhoogde NF-kB en UPP-afhankelijke afbraak van spiereiwitten. Onderzoeksplan In dit onderzoek wordt de rol van NF-kB en UPP activatie in kanker-cachexie uitgezocht bij patiënten met gevorderd ziektestadium en cachexie. Hiertoe worden 3 groepen bestudeerd: longkanker patiënten met meer dan 10% gewichtsverlies, gewichtsstabiele patiënten en gezonde vrijwilligers. Bij al deze groepen wordt nauwkeurig de spiermassa bepaald.Tevens wordt onder locale verdoving, pijnloos een paar kleine stukjes spier (biopt) uit het bovenbeen genomen en uitgebreid geanalyseerd in het laboratorium. We bestuderen de samenstelling en het oppervlakte van de spiervezels en allerlei merkstoffen die inzicht geven in de moleculaire mechanismen waarvan we denken dat dit betrokken is in het cachexie proces. Mogelijke resultaten en relevantie voor het kankeronderzoek Deze studie zal meer inzicht geven in het mechanisme dat aan kanker-cachexie ten grondslag ligt. Meer specifiek zal het iets zeggen over de rol van NF-kB activatie en de UPP bij longkankerpatiënten met cachexie. Als onze hypothese bevestigd wordt, dat wil zeggen wanneer er in spierbiopten van longkankerpatiënten en met name bij cachectische patienten een verhoogde activatie van NF-kB en/of UPP activiteit gevonden wordt, kan deze bevinding vertaald worden naar een behandeling. Zo zijn er recent nieuwe antikankermiddelen ontdekt die de proteasome remmen. Deze zouden dan mogelijk ingezet kunnen worden om kanker-cachexie te voorkomen of te behandelen om zo de levensverwachting en kwaliteit van leven van longkankerpatiënten te verbeteren.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.M.C. Dingemans
Projectleider Dr. R.C.J. Langen
Projectleider Prof.dr.ir. A.M.W.J. Schols

Classificatie

D23120 Kanker
D23220 Inwendige geneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie