KNAW

Research

Checkpoint recovery and adaptation following genotoxic therapies

Pagina-navigatie:


Update content


Title Checkpoint recovery and adaptation following genotoxic therapies
Period 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1314493
Data Supplier website KWF

Abstract (NL)

Bestraling en diverse soorten chemotherapie behalen hun succes via de schade die zij aanbrengen in het DNA van de kankercel. De schade aan het DNA veroorzaakt een blokkering in het proces van celdeling, en excessieve schade zal leiden tot celdood. Om de effectiviteit van dergelijke behandelingen te verbeteren is er in het verleden veel onderzoek gedaan naar de directe effecten van DNA schade op celgroei en overleving. Die studies hebben geleid tot de identifikatie van een verscheidenheid aan genen die een belangrijke rol spelen in de remming van de celdeling, het herstel van de schade en het afsterven van de cel in geval van overmatige schade. Echter, er is maar heel weinig bekend over de factoren die bepalen wanneer een cel het delingsproces kan hervatten, en in hoeverre dat niet gebeurt wanneer de schade niet hersteld kan worden. Werk uit ons laboratorium heeft onlangs aangetoond dat een aantal regulatoren betrokken is bij de herstart van het delingsproces wanneer de schade hersteld is, of wanneer de blokkering van de deling voortijdig wordt afgebroken. Dit nieuwe inzicht vormt de basis van het huidige onderzoeksproject. We willen gaan onderzoeken hoe de gevonden regulatoren betrokken zijn bij de herstart, en trachten andere betrokken regulatoren te isoleren. Daarnaast willen we onderzoeken hoe cellen omgaan met schade die onherstelbaar blijkt te zijn. We zullen bestuderen of dergelijke cellen de blokkade op kunnen heffen en in gemuteerde vorm verder kunnen delen. Zowel een herstart na volledig herstel van de schade, alsook een herstart wanneer de schade nog niet is herstelt zijn belangrijke processen die de uitkomst van stralingstherapie en genotoxische chemotherapie in grote mate zullen bepalen. Het onderzoek voorgesteld in dit project zal ertoe leiden dat de factoren die in deze processen een cruciale rol spelen geĆÆdentificeerd kunnen worden, zodat interventie mogelijk wordt. In dit project zal ook bekeken worden wat de effecten van een dergelijke interventie zijn op de effectiviteit van genotoxische therapieĆ«n.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. R.H. Medema

Classification

D23120 Oncology
D23330 Radiology, radiotherapy
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation