KNAW

Research

Minimal residual disease (MRD) monitoring in neuroblastoma to improve MRD...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Minimal residual disease (MRD) monitoring in neuroblastoma to improve MRD based risk stratification and treatment
Period 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1314529
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Ondanks de combinatie therapieën is de prognose voor een patiënt met een hoog risico neuroblastoom in de laatste 30 jaar maar weinig verbeterd. Patiënten in de medium risico groep doen het een stuk beter met 70% overleving, maar de vraag blijft of de non-responders toch niet ook hoog risico patiënten waren die beenmerg uitbreiding hadden die met de conventionele beenmerg technieken niet te zien waren. Het is dan ook hard nodig om een manier te hebben om bij diagnose patiënten optimaal te kunnen stagieren. Verder om tijdens de therapie de patiënten goed te kunnen vervolgen en om de patiënten goed te kunnen verdelen in de goede responders, de trage responders en de non-responders. Bij kinderen met leukemie wordt therapie op maat gegeven door gebruik te maken het meten van de tumor respons op therapie door het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden tumorcellen in het beenmerg (MRD detectie). Deze MRD wordt gedetecteerd door gebruik te maken van real time kwantitatieve PRC bepalingen (RQ-PCR) . Eén tumor cel op 100.000 beenmerg cellen kan hiermee gedetecteerd worden. Voor neuroblastomen bestaan er nog geen PCR technieken met zo een hoge gevoeligheid. Er zijn wel een aantal PCR-merkers voor dit doeleinde bestudeerd zoals TH en GD2synthase. Deze merkers hebben echter alle technische problemen, zoals de expressie in gewone beenmergcellen, waardoor de interpretatie van de resultaten moeilijk kan zijn. Daarom hebben wij een aantal nieuwePCR-merkers ontwikkeld, waarvan er een aantal zeer goede resultaten laten zien in neuroblastomen, normaal beenmerg en bloed, en beter zijn in vergelijking met de bestaande markers. Een van de nieuwe markers Phox2b is niet aanwezig in beenmerg en bloed cellen, zodat deze marker 100% specifiek is, en het nu dus mogelijk is om ook voor neuroblastoom de klinische betekenis van MRD te onderzoeken. . Het doel van dit project is om middels MRD monitoring met RQ-PCR de classificatie van de medium en hoog risico neuroblastoom patiënten bij diagnose in risico en behandel groepen te verbeteren, zodat de prognose van met name de medium risico groep verbeterd kan worden. Verder willen wij MRD monitoring met RQ-PCR gaan gebruiken om het effect van de therapie beter te kunnen monitoren om zo beter instaat te zullen zijn verschillende groepen te selecteren die we eventueel aanvullende therapie moeten geven. In de prospectieve studie, die gerandomiseerd het effect van twee verschillende behandel armen met elkaar vergelijkt, zullen we ook dit effect op de hoeveelheid tumor (MRD) en de response van de tumor op de therapie met elkaar vergelijken. Deze uitkomsten kunnen dan uiteindelijk meegenomen worden in nieuwe behandelschema s waarbij we dan deze techniek kunnen gaan gebruiken om ook voor neuroblastoom tumoren therapie op maat te kunnen geven.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.N. Caron
Project leader Prof.dr. C.E. van der Schoot
Project leader Dr. G.A.M. Tytgat

Classification

D21500 Histology, cell biology
D23120 Oncology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation