KNAW

Onderzoek

Biomarkers voor axonale schade in MS, een proteomics studie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Biomarkers voor axonale schade in MS, een proteomics studie
Looptijd 04 / 2006 - 10 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1314827
Leverancier gegevens Stichting MS Research

Samenvatting

Opsporen van biomarkers voor schade aan zenuwvezels bij MS Er zijn steeds meer aanwijzingen dat beschadiging van zenuwvezels een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van blijvende klachten en het voortschrijden van de ziekte. De aanvragers van dit project hebben een verband gevonden tussen stoffen in de hersenvloeistof, die afkomstig zijn van zenuwvezels, en het afnemen van de hoeveelheid hersenweefsel (zoals zichtbaar op MRI-scans). Om deze reden nemen ze aan, dat beschadiging en verlies van zenuwvezels leidt tot een verandering in de hoeveelheid van bepaalde stoffen (biomarkers) in lichaamsvloeistoffen. Met behulp van biomarkers zou het voortschrijden en verloop van de ziekte gevolgd en voorspeld kunnen worden. Helaas zijn er momenteel weinig biomarkers bekend voor MS. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan kennis over het proces dat leidt tot verlies van zenuwcellen bij MS. Of doordat er misschien meerdere processen tegelijk een rol spelen. Daarom is voor complexe ziekten als MS de oude benadering die uitgaat van een enkele oorzaak en diagnose gebaseerd op een enkele biomarker niet langer van toepassing. Het wordt steeds duidelijker dat uiterst moderne op ontdekking gerichte technieken, zoals proteomics ? een techniek waarmee het voorkomen van grote aantallen eiwitten en stukjes eiwit tegelijk kan worden bepaald ? veel mogelijkheden bieden voor het vinden van panels van diagnostische en voorspellende biomarkers. Het doel van dit project is het zoeken naar mogelijke biomarkers voor het voortschrijden van de ziekte en beschadiging van zenuwvezels bij MS door het bepalen van eiwitpatronen in lichaamsvloeistoffen met behulp van proteomics-technieken. Hierbij zullen de eiwitpatronen in bloed en hersenvloeistof van mensen met relapsing remitting of secundair progressieve MS op twee manieren worden vergeleken met de patronen in mensen zonder MS. In eerste instantie zal met behulp van proteomics een grof patroon worden bepaald van de in de lichaamsvloeistof aanwezige eiwitten. Met deze techniek kunnen heel veel monsters van de lichaamvloeistof in korte tijd gemeten worden. Daarna zullen afzonderlijke delen van de gevonden eiwitpatronen (eiwitpieken) nader bekeken worden. Hierdoor kunnen grotere aantallen (duizenden) eiwitten of stukjes eiwit gemeten worden in complexe mengsels als hersenvloeistof. Op deze wijze wordt voor iedere persoon een zeer grote hoeveelheid gegevens verkregen. Vergelijking tussen personen met en zonder MS zal plaatsvinden met behulp van een speciaal computerprogramma. De verkregen patronen van biomarkers voor zenuwschade zullen worden vergeleken met bestaande biomarkers voor zenuwschade, met de meting van zenuwschade met behulp van MRI en met de ernst van het verloop van de ziekte. Op deze wijze kan de aanvullende waarde van de verkregen biomarkerpatronen bepaald worden. Met behulp van biomarkers zou het voortschrijden en verloop van de ziekte gevolgd en voorspeld kunnen worden. Dit zou een betere afweging van het nut van een bepaalde behandeling mogelijk maken. Tevens zouden biomarkers een belangrijke rol kunnen spelen bij het stellen van de diagnose.

Samenvatting (EN)

Axonal loss in Multiple sclerosis (MS) is increasingly recognised as an important correlate of disease progression. We observed a relation between levels of axon-specific CSF markers, such as N-acetylaspartate, and atrophy as a magnetic resonance imaging (MRI) marker for axonal loss. Therefore, we hypothesise that axonal loss results in altered levels of biomarkers in body fluids. These biomarkers in body fluids will be very useful for monitoring and predicting disease progression. To date, few such markers are available. This could be due to the lack of knowledge of mechanisms of neurodegeneration in MS and the possible involvement of several mechanisms simultaneously. Therefore, for complex diseases such as MS, the old paradigm of a single causal factor and diagnosis based on a single marker is no longer valid. It is becoming increasingly clear that novel discovery-based technologies, such as proteomics, that profile large numbers of peptides and proteins simultaneously hold great potential for finding panels of diagnostic and prognostic biomarkers. Therefore, the aim of the present study is to develop candidate biomarkers for disease progression and axonal loss in MS based on protein and peptide patterns in body fluids obtained by proteomics-tools. We will perform this study in three steps using two complementary mass spectrometry-based proteomics approaches: i. Comparison of protein patterns in serum and CSF of MS patients between relapse-onset MS patients and controls using high-throughput peptide/protein profiling. ii. Comparison of protein patterns in serum and CSF of MS patients between relapse-onset MS patients and controls using in-depth peptide/protein profiling. iii. Correlation of obtained profiles to known surrogate markers for axonal loss, such as CSF markers of axonal loss, clinical scores and MRI markers for atrophy. The results will lead to candidate biomarkers to be validated in future studies and new therapeutic lead points for axonal damage and progression in MS. Lastly, the data generated will lead to new hypotheses on the underlying disease processes of axonal loss in MS.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker M.J.A. Koel-Simmelink
Projectleider Dr.ir. C.E. Teunissen

Classificatie

D21300 Biochemie
D21400 Genetica
D21500 Histologie, celbiologie
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie