KNAW

Onderzoek

BO-03-006 Energie in beschermde teelten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-03-006 Energie in beschermde teelten
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1314976

Samenvatting

Doel:
Het algemene LNV-beleid is het streven naar een duurzame (glas)tuinbouw, waarbij onder duurzaam zowel economisch, milieukundig als arbeidskundig duurzaam wordt verstaan.

In het kader van het Convenant Glastuinbouw en Milieu zijn overheid en bedrijfsleven ambitieuze doelen voor energie, gewasbescherming en bemesting in de glastuinbouw overeengekomen voor het jaar 2010. Voor energie stellen beide partijen op 50/50-basis financiƫle middelen ter beschikking voor onderzoek, voorlichting en kennisoverdrachts- en demonstratieprojecten.

Voor gewassen blijken binnen de huidige bedrijfsvoering en met de huidige bedrijfsuitrusting nog grote energiebesparingpotenties aanwezig. De vraag is hoeveel energiebesparingruimte er bij de diverse gewassen en teeltsystemen is en welke (ervaren) drempels er bij ondernemers zijn waardoor deze ruimte niet benut wordt.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

LNV policy is aimed at sustainable glasshouse horticulture in terms of economy, environment and labour conditions. In the Covenant Glasshouse Horticulture and Environment, government and glasshouse industry have set ambitious goals for energy, crop protection and fertilization for glasshouse industry in 2010.
The goals for energy saving are linked to the Kyoto protocol on the reduction of CO2 emission by setting a maximum for the glasshouse industry CO2 emission to 6.5 Mton at the actual area of 10.500 ha, which will be increased to 7.1 Mton if the area increases to 11.500 ha.The ambition is that greenhouse systems built from 2020 on will compensate equally energy consumption by energy production. Assimilation lighting has proven to be a powerful tool to increase production and quality, especially in winter. Both energy consumption and light emission are of concern. To realise energy transition for glasshouse horticulture transition tracks are outlined. The research programme closely fits to these tracks.

The focus of the research programme will be on providing the knowledge for energy saving, reduction of CO2 emission and enhanced application of sustainable energy needed to realise the goals set for 2010. This will be done for the growers, the supplying industry, the extension services, education and local and national government.

The results have to support the transition processes in such a way that goals can be realised and that on the long term glasshouse industry will be competing and sustainable.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14800 Energie
D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie