KNAW

Research

Brochure: spin off agricultural nature mangement

Pagina-navigatie:


Update content


Title Brochure: spin off agricultural nature mangement
Period 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1315079

Abstract (NL)

[Doel]:
Een breder draagvlak voor agrarisch natuurbeheer onder agrarische ondernemers
[Werkwijze]:
In dit project wordt gewerkt aan een brochure voor agrarische ondernemers over het belang van agrarisch natuurbeheer voor boer en consument. Naast de directe opbrengsten wordt gekeken naar de invloed en belang van natuur voor andere facetten van de agrarische bedrijfsvoering (bijvoorbeeld huisverkoop of zorg) en het imago van de landbouw.
De brochure wordt geïllustreerd met voorbeelden van succesvolle initiatieven waar agrarisch natuurbeheer wordt gecombineerd met andere functies. De kritische succesfactoren en de valkuilen worden beschreven.
[Aanpak]:
Door middel van literatuuronderzoek, werkbijeenkomsten en telefonische enquêtes wordt de waarde die agrarische natuur vertegenwoordigt voor boer en burger geïnventariseerd. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de niet direct in geld uit te drukken aspecten van agrarische natuur (natuurwaarde, functionele agrobiodiversiteit, imago/visitekaartje landbouw etc.).
[Resultaten]:
Een brochure over het niet-economische belang van agrarisch natuurbeheer. De brochure zal breed worden verspreid onder agrarische ondernemers, agrarische natuurverenigingen en andere geïnteresseerden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. A.J. de Buck

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation