KNAW

Onderzoek

Waarden van een productiegericht agrarisch bedrijf

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Waarden van een productiegericht agrarisch bedrijf
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315085

Samenvatting

[Doel]:
Benoemen wat vanuit oogpunt boer, zorginstelling en cliënt een volwaardig agrarisch bedrijf is. Al deze inzichten bij elkaar geeft duidelijkheid. Deze inzichten kunnen vervolgens opgenomen worden in contracten, erkenningen of certificatieschema s.
Op multifunctionele boerderijen ontwikkelt de multifunctionele tak zich soms snel tot hoofdtak. Dit stelt de boer voor dilemma s; In hoeverre moet mijn bedrijf volwaardig agrarisch blijven, hoe ver kan ik gaan zonder het unieke karakter van het bedrijf aan te tasten.
Onderzoek naar de eisen waaraan een bedrijf (en de ondernemer) moeten voldoen vanuit het oogpunt van de afnemers (voor o.a. zorg, recreatie en natuur) kan hierover uitsluitsel geven. Een individuele boer krijgt hierdoor inzicht in de eisen en wensen van de afnemer en de gevolgen van verbreding voor zijn bedrijf.
In eerste instantie richt het onderzoek zich op zorglandbouw; in een later stadium wordt dit onderzoek uitgebreid naar recreatie en educatie.
[Werkwijze]:
- Literatuur onderzoek, juli 2006
- Telefonische interviews met betrokkenen (waarden oriëntaties in kaart brengen), augustus en september 2006
- Workshop, oktober 2006
- Brochure schrijven, november 2007
[Resultaten]:
Inzicht in verwachtingen/eisen t.a.v. een volwaardig agrarisch bedrijf vanuit oogpunt boer, zorginstelling en cliënt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. G. Migchels

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie