KNAW

Research

Cost-benefit analysis of adaptation and mitigation strategies

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cost-benefit analysis of adaptation and mitigation strategies
Period 01 / 2004 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1315190

Abstract (NL)

Dit project beoogt een consistente methode te ontwikkelen voor de toepassing van integrale kosten-baten analyse, multicriteria analyse en andere afwegingsmethoden op het gebied van het klimaatvraagstuk en ruimtelijke ordening. Er zullen vooral analyses worden uitgevoerd van besluitvorming onder onzekerheid en onomkeerbaarheid. De methodiek zal ook worden toegepast op praktijksituaties binnen verschillende andere projecten van het BSIK-KvR programma (waterbeheer, duurzame energie, kustgebied). Innovaties vloeien voort uit het toespitsen van kosten-baten analyses op intersectorale en regionale interacties.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. E.C. van Ierland

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18100 Exploitation and management physical environment
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation