KNAW

Research

Stress factors Campylobacter

Pagina-navigatie:


Update content


Title Stress factors Campylobacter
Period 03 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1315256

Abstract

The project Early warning systems in agro supply chains aims to develop a method to set up early warning systems. Based on such a system, an early indication can be given for the occurrence of a particular (known) hazard in the supply chain. The ultimate objective, hereby, is to reduce animal and human exposure to microbiological and/or chemical food safety hazards.
In the project, an early warning system is developed for one, being Fusarium spp. and their mycotoxins in the international wheat supply chain. In this system, indicators are chosen that affect both the production of Fusarium spp as well as their production of mycotoxins.

In the project, a model has been developed to predict the occurrence of Fusarium spp as well as mycotoxins in wheat at harvest, based on factors such as wheather, cultivar, tillage. Currently, a supply chain model is developed that estimates animal and human exposure by consumption of wheat based products, based on the predicted DON level at harvest. Both the predictive model and the supply chain model are part of the early warning system.

Within the KP6 EU project SAFEFOODS, three models have been developed to estimate (semi-quantitatively) the contamination of wheat, maize and nuts with (known) re-emerging mycotoxins. Hereby, the so-called holistic approach is followed to select the most important indicators in these models.

Abstract (NL)

Doel:
- Methodiek-ontwikkeling (a.h.v. een case) voor een early warning systeem voor voedselveiligheidsrisico s in agrarische productieketens op basis van indicatoren;
- Ketenmodellering t.b.v. ontwikkeling van voedselveilige ketens;
- Vermindering van gezondheidsrisico s voor mens en dier door vroegtijdige signalering van chemische contaminanten in agrarische productieketens middels de early warning systematiek.

Resultaten:
In dit project vindt algemene methodiek ontwikkeling plaats voor een early warning systeem aan de hand van indicatoren. De methodiek wordt opgezet aan de hand van een case, te weten door Fusarium spp. geproduceerd(e) mycotoxine(n) in de internationale tarweketen. De indicatoren hebben hierbij betrekking op zowel de ontwikkeling van diverse Fusarium schimmels als de vorming van diverse door deze schimmels geproduceerde mycotoxinen.

De huidige voortgang beschrijving betreft een doorlopend project dat in 2005 is gestart. Zie projectplan 2007 voor gedetailleerde beschrijving van de geplande taken voor 2007.
Een aantal voorziene taken voor 2007 zijn gefaseerd en zullen in 2008 worden vervolgd als wel worden verbreed in een aanvullend project in opdracht van de VWA. Medio 2007 is besloten het huidige KB onderzoek aan te laten sluiten bij het EU project SAFEFOODS. Het gaat hierbij om het gebruik van de holistische benadering om een voorspelling te kunnen doen van het (her)optreden van mycotoxinen in tarwe, noten en maïs. Dit gedeelte van SAFEFOODS wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM.

Resultaten 2007:
1. Interviews met maalindustrie (Meneba en Ranks Meel) t.b.v. input in opzetten ketenmodel en verkrijgen van medewerking hierbij.
2. Conceptueel ketenmodel opgezet.
3. Tbv voorspellingsmodel is de eenjarige data set opnieuw statistisch geanalyseerd. De resultaten geven inzicht in relatie factoren Fusarium spp. DON.
4. Expert studie naar indicatoren voor het voorspellen van het (her)optreden van mycotoxinen in tarwe, noten en maïs. De expert studie bestond uit serie van 17 diepte-interviews en een afsluitende workshop.
5. Concept wetenschappelijk artikel m.b.t. de expert studie.
6. Rapportage SAFEFOODS rapport.
7. Acquisitie: RIKILT en PRI hebben meegedaan aan (twee verschillende) EU voorstellen binnen KP7. Hiervan is MYCORED (deelname PRI) naar 2e fase. Daarnaast is acquisitie traject met VWA opgestart om de ingezette onderzoekslijn te vervolgen/verbreden.
8. Concept wetenschappelijke publicatie m.b.t. analyse van de 1-jarige dataset.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D22100 Microbiology
D23340 Biopharmacology, toxicology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation