KNAW

Research

Modeling mortality: Empirical studies on the effect of mortality on annuity markets

Pagina-navigatie:


Update content


Title Modeling mortality: Empirical studies on the effect of mortality on annuity markets
Period 09 / 2002 - 01 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1315348

Abstract (NL)

Hoe lang iemand leeft is niet te voorspellen. Hoogstens kan een gemiddelde levensverwachting gegeven worden op basis van kenmerken als geslacht, nationaliteit en gezondheidstoestand. Maar ook die gemiddelde levensverwachting is onzeker. Over tien jaar kan die gedaald zijn door een nieuwe ziekte of een dalende welvaart, maar ook gestegen dankzij een betere gezondheidszorg. De Hongaarse econoom Norbert Hári preciseert in zijn proefschrift hoe deze onzekerheden doorwerken in premies voor pensioenen, levensverzekeringen en lijfrentepremies. Om het risico van onderfinanciering te beperken tot 2,5%, dienen fondsen in Nederland bijvoorbeeld een dekkingsgraad van 103.5% te realiseren over een periode van één jaar en 107.1% voor een periode van vijf jaar. Hári onderzocht tevens wat de effecten zijn van gedifferentieerde premies: premies op basis van individuele kenmerken zoals niet-roken of opleidingsniveau (hoogopgeleiden leven doorgaans langer). Iemand die kort leeft betaald immers relatief veel premie; een langlevende relatief weinig. Uit Hári's economische modellen volgt onder andere dat jonge, laagopgeleide mannen weg zullen lopen uit collectieve verzekeringen. Zij leven relatief kort en zullen switchen naar een goedkoper alternatief.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. B. Melenberg
Supervisor Prof.dr. Th.E. (Theo) Nijman
Doctoral/PhD student Dr. N. Hari

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation