KNAW

Research

KB-04-004 Omics and bionanotechnology

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-04-004 Omics and bionanotechnology
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1315493

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
De genomica en afgeleide disciplines houdt zich bezig met het verkrijgen van inzicht in de werking en onderlinge interacties van biomoleculen (genen, eiwitten, metabolieten) en de relatie met het functioneren van het organisme. Hiermee vergroten wij o.a. het inzicht in strategische thema s als de relatie tussen voeding en gezondheid, het functioneren van (agro)-ecosystemen, diergezondheid en de toepassingsmogelijkheden van hernieuwbare grondstoffen. Het zal ook leiden tot nieuwe methoden voor het bepalen en volgen van voedselveiligheid en kwaliteits-aspecten (diagnostiek en risk- benefit analyse). In dit KB thema worden nieuwe of recent beschikbaar gekomen generieke technologieën ontwikkeld en wordt expertise opgebouwd met betrekking tot het gebruik van deze technologieën op het gebied van de genomica en bionanotechnologie.
Het functioneren van biomoleculen is complex en vergt geavanceerde apparatuur voor het detecteren en bepalen van de activiteit van de moleculen. De bionanotechnologie is een nieuwe richting, waarbij de kennis van biomoleculen gebruikt wordt om processen op zeer kleine schaal plaats te laten vinden. De bionanotechnologie beoogt de ontwikkeling van nieuwe nauwkeurige biosensors voor het monitoren van kwaliteit, het miniaturiseren van biologische processen voor simpele en snelle assays ( lab-on-a-chip ) en de synthese van fijnchemicaliën op basis van agro-grondstoffen ( biobased ).

Werkwijze:
Op een aantal gebieden binnen de life-sciences en meer specifiek binnen de omics disciplines doen zich leemten voor, die erom vragen om ingevuld te worden met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het onderzoek van Wageningen UR. Deze leemten zullen de aandachtsvelden zijn voor de projecten die komende jaren zullen gaan lopen binnen dit thema.
Het betreft:

1. Onderzoek naar functionaliteit van genen en genproducten (eiwitten,inhoudsstoffen). Nog onvoldoende is bekend welke invloed deze biomoleculen hebben op het functioneren van het organisme en welke relatie ze hebben met voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Het ontwikkelen van zogenaamde biomarkers die gekoppeld zijn aan een kwaliteitseigenschap, is hierbij essentieel. Zowel m.b.v. labexperimenten als in silico science kunnen deze biomarkers opgespoord worden.

2. Onderzoek aan eiwitten (proteomics) en inhoudsstoffen (metabolomics) vormt een gebied in ontwikkeling. Enerzijds zullen er steeds gevoeliger en kwantitatieve meetmethoden ontwikkeld moeten worden en is er behoefte aan experts die de geavanceerde apparatuur kunnen bedienen. De genen, eiwitten of metabolieten die verantwoordelijk zijn voor bepaalde eigenschappen van een organisme en de agro-producten kunnen als merker gebruikt worden in de veredeling of voor het volgen van de kwaliteit in de agro-keten tot aan de consument.

3. De genomica is grootschalig en door de onderlinge invloeden van de biomoleculen zeer complex. Hierdoor worden er hoge eisen gesteld aan de opslag van data en de analyse en interpretatie van de data. Dit omvat het gebied van de bioinformatica. De bioinformatica is ook van essentieel belang voor de analyse van genomen en het vergelijk van genen afkomstig van verschillende organsimen.

4. De bionanotechnologie is voor Wageningen UR een nieuwe richting met vele mogelijkheden voor toepassingen in de agro- en voedingsector. De basisexpertise op het gebied van de moleculaire biologie, biofysica en organische chemiei veelal anwezig, maar dient nu verder ontwikkeld te worden voor toepassingen op micro- en nanoschaal.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.J. Neeteson

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

D14800 Energy
D18200 Plant production and animal production
E11000 Biotechnology
E16000 Nanotechnology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation