KNAW

Research

Dairy academy

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dairy academy
Period 01 / 2004 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://www.melkveeacademie.nl/
Research number OND1315538

Abstract (NL)

[Doel hoofdproject]:
Bevorderen van innovatief vermogen in de melkveehouderij én bevorderen van een positieve bijdrage van de institutionele omgeving aan innovaties in de melkveehouderij. Bereiken door innovatief en vraaggestuurd kennisnetwerk met vernieuwende leervormen te introduceren en op te zetten. Bestaansrecht verzekeren door bijdragen ondernemers en inbedding in bestaande kennisinfrastructuur
[Doel kennisbasis-project]:
Deze kennisbasis aanvraag richt zich op strategische inbedding in Wageningen UR om daarmee een structurele inbedding in de kennisinfrastructuur te bewerkstelligen. Dit leidt vervolgens tot bestaansrecht en daarmee waarborg voor een nieuwe verbinding van het onderzoek met de praktijk. De strategische inbedding richt zich op:
· Opzetten samenwerking met onderzoek en onderwijs, hierdoor inbedding en kenniscirculatie. Samenwerking leidt tot doelmatiger onderzoek.
· Vormgeven van vraagarticulatie uit de praktijk t.b.v. programmering Melkvee Academie (MVA), maar ook voor onderzoek en beleid
Voor veel onderzoeksprojecten is het lastig om de onderzoeksresultaten bij een grote groep ondernemers (behalve via massamedia) onder de aandacht te brengen en hen ermee te laten werken. Ook worden signalen uit de praktijk - door het beperkte contact van het onderzoek met de praktijk onvoldoende gebruikt voor onderzoeksprogrammering. De Melkvee Academie organiseert vanuit de praktijk leeractiviteiten in de praktijk en kan deze verbindingen slaan.
[Werkwijze]:
1) Verbindingen leggen tussen onderzoek en MVA.
In 2005 is met enkele onderzoeksprojecten een basis gelegd voor samenwerking. Dit wordt in 2006 verder uitgewerkt en uitgebreid naar meerdere projecten. Daarvoor wordt begin 2006 een Melkveecafé voor ASG onderzoekers georganiseerd waarbij wordt geïnformeerd over mogelijkheden, maar ook wordt gebrainstormd over mogelijke samenwerkingsvormen. Daarna worden afspraken gemaakt met onderzoekstrajecten om de wisselwerking en communicatie met de praktijk via activiteiten van de Melkvee Academie te laten verlopen. De projecten waarmee samenwerking zal worden opgezet zijn: Koe en Wij, Netwerkenprogramma, Waardewerken, LagekostenBedrijf, Koeien & Kansen.
2) In 2006 wordt met ondernemers gewerkt aan vraagarticulatie rond 3 thema s. De resultaten daarvan worden gebruikt voor programmering van de MVA, maar ook voor beleid en onderzoek. Er wordt begonnen met inventarisatie van thema s waar ondernemers aan willen werken of meer van willen weten. De drie belangrijkste thema s worden verder opgepakt en uitgewerkt in sessies met ondernemers om op die manier de vragen achter de vraagstukken helder te krijgen bij deze ondernemers. Vragen waar nog gewerkt moet worden aan antwoorden en/of ontwerpen kunnen door het onderzoek worden uitgewerkt en opgepakt. Daar waar kennis ligt voor deze ondernemers biedt de MVA dit aan in verschillende vormen.
[Resultaten]:
Output 2006:
1) 5 tot 6 samenwerkingsverbanden tussen lopende projecten en MVA.
2) Vraagarticulatie rond 3 thema s voor programmering MVA, maar ook voor beleid en onderzoek. Thema s waar veehouders aan willen werken en meer van willen weten zijn helder, inclusief de vragen achter die thema s

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J. Enting

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation