KNAW

Research

Feasibility and efficacy of treatment for anxiety in primary care

Pagina-navigatie:


Update content


Title Feasibility and efficacy of treatment for anxiety in primary care
Period 01 / 1999 - 09 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1315548

Abstract (NL)

Angststoornissen komen veelvuldig voor. Paniekstoornis met of zonder agorafobie (PA) en gegeneraliseerde angststoornis (GAS) komen het meest voor. Patiënten uit deze twee categorieën hebben vaak als gevolg van de angsten veel lichamelijke klachten. Wanneer die niet herkend worden als behorend bij PA of GAS, krijgt de patiënt geen behandeling voor de angstklachten. Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan helpen tegen angst maar is vanwege de intensiteit niet mogelijk in de eerste lijn. Psychiater Christine van Boeijen ontwikkelde een handleiding om angststoornissen wel in de eerste lijn te behandelen. Van Boeijen vergeleek de begeleide zelfhulp met CGT en de standaardbehandeling in de eerste lijn van het Nederlands Huisarts Genootschap. Zij vond dat alle drie behandelingen even effectief waren, alleen blijkt de begeleide zelfhulp beter toepasbaar dan de NHG-standaard. Behandeling in de eerste lijn heeft veel voordelen. De wachttijd voor behandeling is te verwaarlozen en daarnaast is er sneller passende behandeling mogelijk, omdat klachten van patiënten in de eerste lijn het eerst herkend worden. Dit voorkomt dat de klachten chronisch worden, of dat de tweede lijn om de verkeerde reden wordt ingeschakeld. Tevens schrikken sommige patiënten terug voor behandeling in tweede lijn, vanwege het stigmatiserende karakter dat hiervan kan uitgaan. Belangrijk is ook dat eerder resultaat is te verwachten omdat in de eerste lijn de behandeling sneller kan worden ingezet. Hierdoor zullen de klachten minder belastend zijn voor de werk- en privé-situatie van de patiënt. Met name de arbeidsuitval die vaak optreedt, brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Related organisations

Related people

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation