KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling metingen aan Bodemweerbaarheid (Topsoil)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling metingen aan Bodemweerbaarheid (Topsoil)
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315557

Samenvatting

Doel:
Inzicht verkrijgen in de effecten op bodemweerbaarheid van diverse behandelingen die zijn neergelegd binnen Topsoil+ (Systeeminnovaties). Dit project is gericht op het vernieuwen van de aanpak voor (niet-chemisch) beheer van bodemgezondheid en bodemstructuur in sierteeltsystemen op zand. Door middel van bemonstering en het vervolgens bepalen van de bodemweerbaarheid d.m.v. biotoetsen en moleculaire metingen wordt onderzocht of en hoe de bodemweerbaarheid wordt beïnvloedt door de innovatieve aanpak binnen Top Soil+. Resultaten van 2005-2007 wijzen op positieve effecten van een hoger Organisch Stof gehalte op de bodemweerbaarheid

Werkwijze:
- In samenwerking met PRI zullen moleculaire fingerprints worden gemaakt. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden onderzocht om m.b.v. specifiekere moleculaire technieken (zoals rRNA-gen amplificatie) de rol van een aantal belangrijke groepen antagonisten in bodemweerbaarheid te bepalen.
- PPO zal een aantal biotoetsen herhalen voor de bollen. Daarnaast zullen specifieke toetsen voor de vaste planten worden uitgevoerd.
- Analyse van de bemonsterings tactiek en de resultaten van de bodemweerbaarheids metingen zal in gezamenlijkheid plaatsvinden waarbij de DNA fingerprints zullen worden gebruikt in multivariant analyse waarin de biotoetsen en andere variabelen zijn opgenomen.
- Statistische meta-analyse van alle verzamelde data.

Resultaten:
artikelen in vakbladen en (semi-)wetenschappelijke tijdschriften.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Growers in the horticultural sector (flowerbulbs, nurserystock, perennials and summerflowers) have to cope with several soil borne problems like fungi, nematodes and soil insects. There are no or very few effective pesticides or other measures available to control these diseases.

Research on the development of strategies to control these soil borne problems started a few years ago focusing on establishing and controlling soil health.
Methods under investigation are crop frequency, crop rotation, use of resistant varieties of economic and green manure crops, anaerobic biological soil disinfestation, the application of compost or chitin and the elevation of organic matter content.

Research objectives:
New and effective measures or combinations of measures resulting from this research will be tested in 2009, 2010 and 2011 against different soil borne problems in flowerbulbs, nurserystock crops, perennials and summerflowers.
Effective measures will be used to design a broad appicable strategy to improve soil health and control soil borne pests and diseases in horticulture.

In this project the effect of these measures on soil suppressiveness against specific soil borne pathogens will be tested in bioassays. Furthermore a set of biological, physical and chemical parameters will be measured to establish whether there is a correlation between the applied measures, soil suppressiveness and certain values of the determined parameters.

Results and products:
The final result will be a broad appicable strategy to improve soil health and control soil borne pests and diseases in horticulture.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. C.J.H. Booij
Onderzoeker Ing. F.P.M. van der Helm
Onderzoeker Dr.ir. G.J. van Os
Onderzoeker Dr.ir. J. Postma
Onderzoeker Dr.ir. H. van Reuler
Projectleider Dr. M. de Boer

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D11600 Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
D15700 Geodesie, fysische geografie
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie