KNAW

Research

Sky Lark - a search for sustainable agriculture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sky Lark - a search for sustainable agriculture
Period 2005 - unknown
Status Completed
URL http://www.louisbolk.org/downloads/1725.pdf
Research number OND1315636

Abstract (NL)

In een traject naar een meer duurzame landbouw wordt in opdracht van een groep Friends in Rotation waaronder Heineken International gewerkt aan een onderzoek naar de praktische kanten van duurzame landbouw. Aan de hand van 10 indicatoren voor duurzaamheid worden met 60 Flevolandse telers duurzaamheidsplannen uitgewerkt (bodembeheer, productwaarde en gewasbescherming) en concrete maatregelen op het bedrijf genomen om de duurzaamheid te verhogen. De resultaten geven houvast voor sturing en ontwikkeling van duurzame landbouw waarbij daadwerkelijke verbetering van de bodemkwaliteit en reductie van de ingezette hoeveelheden stikstof en fosfaat en verbetering van de productwaarde op een aantal bedrijven wordt bereikt.

Related organisations

Related people

Contact person Dr.ir. C.J. Koopmans

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation