KNAW

Onderzoek

Veldleeuwerik - een zoektocht naar duurzame akkerbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Veldleeuwerik - een zoektocht naar duurzame akkerbouw
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.louisbolk.org/downloads/1725.pdf
Onderzoeknummer OND1315636

Samenvatting

In een traject naar een meer duurzame landbouw wordt in opdracht van een groep Friends in Rotation waaronder Heineken International gewerkt aan een onderzoek naar de praktische kanten van duurzame landbouw. Aan de hand van 10 indicatoren voor duurzaamheid worden met 60 Flevolandse telers duurzaamheidsplannen uitgewerkt (bodembeheer, productwaarde en gewasbescherming) en concrete maatregelen op het bedrijf genomen om de duurzaamheid te verhogen. De resultaten geven houvast voor sturing en ontwikkeling van duurzame landbouw waarbij daadwerkelijke verbetering van de bodemkwaliteit en reductie van de ingezette hoeveelheden stikstof en fosfaat en verbetering van de productwaarde op een aantal bedrijven wordt bereikt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Dr.ir. C.J. Koopmans

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie