KNAW

Research

Space for the Middachterallee

Pagina-navigatie:


Update content


Title Space for the Middachterallee
Period 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1315683

Abstract (NL)

De Middachterallee is een (rijks)monumentale laan tussen Ellecom en De Steeg, ingericht als 80 km/uur weg. De gemeente Rheden wil als wegbeheerder de snelheid beperken tot 60 km/uur. Deels wordt dit gedaan omwille van de verkeersveiligheid, waarbij de weg ook zal aansluiten bij het snelheidsregime in andere delen van de gemeente. Daarnaast vormt de weg een barrière in de robuuste ecologische poort Havikerwaard. Dit is een van de zes ecologische poorten in het kader van Veluwe 2010, en tevens onderdeel van de in het rijksbeleid aangegeven robuuste ecologische verbinding tussen Randmeer - Veluwe - Reichswald. Dit project vormt de start van een pakket aan maatregelen om barrières tussen het CVN en de Havikerpoort te slechten voor ondermeer het edelhert.

Related organisations

Related people

Contact person E. Bouwmeester
Contact person R. van Eijden
Contact person F. Westinga

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation