KNAW

Onderzoek

Bioveem 2001-2005

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bioveem 2001-2005
Looptijd 2001 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315817
Leverancier gegevens LIB

Samenvatting

Het project Bioveem loopt al vanaf 1997 in Brabant. De nadruk in dit project lag op kennisontwikkeling. Het vervolgproject Bioveem 2001 - 2005 is, naast kennisontwikkeling, vooral gericht op kennisverspreiding. Landelijk gezien wordt op 17 innovatie- en optimalisatiebedrijven kennis ontwikkeld en de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd volgens scherpe doelstellingen. Hiervan liggen twee bedrijven in Brabant. Op 40 omschakelende bedrijven wordt de nieuw verworven kennis verspreid. Het project is in de loop van 2001 opgestart.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon M. Krol
Contactpersoon G. Wilms

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie