KNAW

Research

Roll over dam

Pagina-navigatie:


Update content


Title Roll over dam
Period 2006 - 12 / 2006
Status Completed
URL http://www.stowa.nl/uploads/onderzoek_projecten/mID_4807_cID_3794_65104378_kantelstuw.pdf
Research number OND1315826
Data Supplier Website

Abstract (NL)

Watervasthouden, Waterschappen streven ernaar om water te kunnen bergen en vasthouden om de inlaat van gebiedsvreemd water te beperken. Wanneer overvloedig regen valt worden in het algemeen de gemalen in werking gesteld om het overtollige regenwater af te voeren. Dit water heeft een goede kwaliteit. In de zomer wordt vaak rivierwater ingelaten om de verdampingstekorten te kunnen aanvullen. Wanneer men peilverschillen kan toestaan kan men regenwater vasthouden en bewaren voor tijden van droogte zodat men dan minder gebiedsvreemd water hoeft in te laten. Echter hydrologische isolatie van een deel van de polder heeft als nadeel dat de waterfauna, met name vis, in hun leefgebied worden beperkt. Vaak kunnen vissen wel een polder in maar er niet meer uitkomen doordat ze de aanwezige kunstwerken niet kunnen passeren. Om uitwisseling mogelijk te maken is een nieuw soort kunstwerk ontwikkeld: de kantelstuw. De stuw kan gebruikt worden in gebieden met één peil waarvan een deel gebruikt kan worden voor waterberging. Dit kan zowel in het landelijk als stedelijk gebied worden toegepast. Voorwaarde is dat het bergingsgebied via één watergang in verbinding staat met de rest van het peilgebied en dat in het bergingsgebied peilfluctuaties kunnen worden toegestaan.
[STOWA studie]
De kantelstuw is nog een papieren ontwerp. In deze studie wordt een ontwerp van de kantelstuw gemaakt en wordt deze op ware grootte getest in het laboratorium. Voor meer informatie zie onderstaande link.

Related organisations

Other involved organisations

(WUR) Ton Hoiting

Related people

Project leader P. Heuts

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation