KNAW

Onderzoek

Kantelstuw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kantelstuw
Looptijd 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
URL http://www.stowa.nl/uploads/onderzoek_projecten/mID_4807_cID_3794_65104378_kantelstuw.pdf
Onderzoeknummer OND1315826
Leverancier gegevens Website

Samenvatting

Watervasthouden, Waterschappen streven ernaar om water te kunnen bergen en vasthouden om de inlaat van gebiedsvreemd water te beperken. Wanneer overvloedig regen valt worden in het algemeen de gemalen in werking gesteld om het overtollige regenwater af te voeren. Dit water heeft een goede kwaliteit. In de zomer wordt vaak rivierwater ingelaten om de verdampingstekorten te kunnen aanvullen. Wanneer men peilverschillen kan toestaan kan men regenwater vasthouden en bewaren voor tijden van droogte zodat men dan minder gebiedsvreemd water hoeft in te laten. Echter hydrologische isolatie van een deel van de polder heeft als nadeel dat de waterfauna, met name vis, in hun leefgebied worden beperkt. Vaak kunnen vissen wel een polder in maar er niet meer uitkomen doordat ze de aanwezige kunstwerken niet kunnen passeren. Om uitwisseling mogelijk te maken is een nieuw soort kunstwerk ontwikkeld: de kantelstuw. De stuw kan gebruikt worden in gebieden met één peil waarvan een deel gebruikt kan worden voor waterberging. Dit kan zowel in het landelijk als stedelijk gebied worden toegepast. Voorwaarde is dat het bergingsgebied via één watergang in verbinding staat met de rest van het peilgebied en dat in het bergingsgebied peilfluctuaties kunnen worden toegestaan.
[STOWA studie]
De kantelstuw is nog een papieren ontwerp. In deze studie wordt een ontwerp van de kantelstuw gemaakt en wordt deze op ware grootte getest in het laboratorium. Voor meer informatie zie onderstaande link.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

(WUR) Ton Hoiting

Betrokken personen

Projectleider P. Heuts

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie