KNAW

Research

Cluster project family farm plus

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cluster project family farm plus
Period 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1315867
Data Supplier LTO-Noord

Abstract (NL)

In het kader van het reconstructieplan Twente-Salland zal een aantal varkenshouders hun bedrijf niet kunnen voortzetten op de huidige locatie. Samen met For Farmers (voorheen ABCTA) heeft LTO Noord een project opgezet om varkenshouders te ondersteunen bij verplaatsingen naar een nieuwe locatie waar een aantal ondernemers hun bedrijfsvoering op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor kunnen zij voordelen op velerlei gebied realiseren. De uitvoering van het project is in handen van LTO Noord Projecten.

Related organisations

Related people

Project leader C. van Dijk

Classification

D18220 Animal husbandry
D61000 Sociology
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation