KNAW

Onderzoek

Pilot Meertraps luchtwasser in de varkenshouderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Pilot Meertraps luchtwasser in de varkenshouderij
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1315906
Leverancier gegevens LIB

Samenvatting

Reductie van emissies van ammoniak, geur en stof uit stallen met behulp van luchtreiniging is een manier om vergaande emissiereductie te bereiken. Bestaande chemische wassers zijn vooral effectief voor ammoniak, maar minder voor geur. Biologische wassers zijn effectief voor geur, maar minder voor ammoniak. Over de reductie van fijn stof emissie is nog weinig bekend. Door een biologische stap en een chemische stap in één wasser te combineren door meerdere stappen na elkaar in te bouwen, kunnen emissies naar verwachting zeer effectief aangepakt worden.
Op Praktijkcentrum Sterksel is daarom een project gestart om onderzoek aan een experimentele meertrapswasser te kunnen doen. Financiers van dit project zijn:
- het Productschap voor Vee en Vlees (PVV), die de Rav metingen (ammoniak, geur en fijn stof) en aanpassing van de stallen financiert;
- de deelnemende bedrijven (Dorset, Uniqfill en Intercontinental), die de investeringskosten voor de wasser, de installatie en het onderhoud van de wasser tijdens het onderzoek voor hun rekening nemen.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Proefbedrijf Sterksel met ondernemers

Betrokken personen

Contactpersoon M. Krol
Contactpersoon G. Wilms

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18220 Veeteelt

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie