KNAW

Onderzoek

Boerenkip

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Boerenkip
Looptijd 2005 - 2006
Status Afgesloten
URL http://www.dierenbescherming.nl/nieuws.php?gid=12&pid=11&sid=7&id=1237
Onderzoeknummer OND1315926
Leverancier gegevens LIB

Samenvatting

Er is al een aantal jaren discussie over het welzijn van vleeskuikens. Een onderdeel van de kritiek is de groeisnelheid van de kuikens. In het eindrapport van de Stuurgroep Heroriƫntatie Pluimveehouderij (Commissie Alders) van november 1999 is uitdrukkelijk opgenomen dat de selectie op lage voederconversie en hoge groeisnelheid zich in de praktijk vertaalt in een hoger uitvalspercentage bij vleeskuikens. De Commissie Alders heeft dan ook de aanbeveling gedaan om de mogelijkheden in de markt te onderzoeken voor een (gecertificeerd) tussenproduct.
In oktober 2003 verscheen als resultaat van een vervolgonderzoek het eindrapport Perspectieven voor een alternatieve kuikenvleesketen; marktkansen voor een langzaam groeiend vleeskuiken .
De resultaten van het onderzoek gaven aan dat een langzaam groeiend kuiken voor de vleeskuikenhouderij op een aantal terreinen positief onderscheidend is ten opzichte van het gangbare vleeskuiken: minder uitval, een betere loopbeweging en minder huidirritaties aan borst, hak en voetzolen. Hiertegenover staan enkele nadelen, zoals een hoger voerverbruik, slechtere voerefficiƫntie (hogere vc), langere aanhoudingsperiode en een lager slachtrendement. Uit het consumentenonderzoek blijkt dat de filets duidelijk onderscheidend zijn t.o.v. gangbaar kuikenvlees (lekkerder en steviger), maar dat het poot- en vleugelvlees minder verschillen van hun gangbare concurrent. In dit project wordt drieledig gefaseerd:
1. Het completeren van de haalbaarheidsanalyse voor het op de markt brengen van vlees van traaggroeiende vleeskuikens.
2. Het opstellen van een strategisch plan om te komen tot vermarkting.
3. Op basis van haalbaarheid en strategie het opstellen van een businessplan voor het bedrijf / samenwerkingsverband voor de vermarkting.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon M. Krol
Contactpersoon G. Wilms

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie