KNAW

Research

Outplacement greenhouse culture Maasdal Hout-Blerick

Pagina-navigatie:


Update content


Title Outplacement greenhouse culture Maasdal Hout-Blerick
Period 10 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1315954
Data Supplier LLTB

Abstract (NL)

[Doel]:
Het project dient als pilot voor de evaluatie van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier en beoogt glastuinbouwbedrijven in het winterbed van de Maas ter hoogte van Hout-Berick en Baarlo perspectief te bieden, nu de beleidslijn geen ruimte laat voor uitbreiding van de bedrijven. Dit project kan als voorbeeld gelden voor de gehele glastuinbouw in het Maasdal evenals andere gebouwgebonden activiteiten.
[Stand van zaken]:
Samen met enkele andere partners is door de adviescombinatie Arcadis-Arvalis een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar uitplaatsing van de glastuinbouw. Op basis daarvan hebben de Provincie, de Rabobank, de LLTB en de betreffende glastuinders een intentieovereenkomst gesloten, waarin alle partijen op hoofdlijnen instemmen met uitplaatsing. Hoe en tegen welke voorwaarden dit gebeurt, is met elk glastuinbouwbedrijf afzonderlijk geregeld. Kern is dat de Provincie de financiering van de uitplaatsing ondersteunt.

Related organisations

Related people

Contact person H. Deckers

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation