KNAW

Research

Realization projects innovation centre healthy food

Pagina-navigatie:


Update content


Title Realization projects innovation centre healthy food
Period 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1315955
Data Supplier LLTB

Abstract (NL)

[Doel]:
Aan de hand van praktijkprojecten wil de LLTB meer kennis krijgen over gezondheidsbevorderende voeding en de wijze waarop de landbouw dergelijke voeding kan produceren en vermarkten. Hiertoe heeft de LLTB samen met de universiteiten van Maastricht en Wageningen en met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo het innovatiecentrum gezonde voeding opgericht. Dit centrum voert de projecten uit, waarbij het geïnteresseerde partners bijelkaar brengt.
[Stand van zaken]:
De LLTB heeft in samenwerking met het Innovatiecentum Gezonde Voeding en andere partners een belangrijk aantal projecten gestart. Het betreft:
- [Gezond (varkens)vlees]:
Samen met Jan Linders, Saweco, een vijftal varkenshouders en andere partners wordt gestreefd naar het in de markt zetten van gezond varkensvlees.
- [Venkel]:
Onderzoek naar de aanwezigheid van gezonde stoffen in venkel. Doel is promotie van venkel en verhoging van omzet en toegevoegde waarde.
- [Bloembollen]:
Nagegaan wordt welke medicinale stoffen in bepaalde bollen en plantendelen zitten en of dit commercieel te winnen en vermarkten is.
Verder zijn projecten gestart naar gezondheidsbevorderend stoffen in biest, koolraap, asperges en paprika. Opzet is om na te gaan welke stoffen aanwezig zijn in welke concentratie en of op basis daarvan promotie of winning en afzet van producten kan plaatsvinden.

Related organisations

Related people

Contact person H. Deckers

Classification

D24300 Nutrition
D66000 Communication sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation