KNAW

Research

Extra quick scans agricultural nature management Vallei

Pagina-navigatie:


Update content


Title Extra quick scans agricultural nature management Vallei
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1316023

Abstract (NL)

[Doelstelling]:
Het stimuleren en enthousiasmeren van grondeigenaren voor particulier natuur- en landschapsbeheer in de Gelderse Vallei en Eemland. In 2002 en 2003 is in de Vallei een project uitgevoerd met als doelstelling het stimuleren van agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer. In het kader van dit project was er een mogelijkheid om als agrarier / particulier een Quick Scan te laten uitvoeren. Een Quick Scan is een korte inventarisatie van de mogelijkheden op het gebied van agrarisch en particulier natuurbeheer. Het accent ligt op de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie (of andere gelden). Binnen dit project was een maximum van 20 scans beschikbaar. De vraag was veel groter. Het totaal aantal aanvragen voor een Quick Scan bedroeg 45. In overleg met de beide provincies is een aanvraag ingediend voor financiering voor de resterende 25 Quick Scans. Van deze 25 zijn er 21 in Gelderland en 4 in Utrecht. Van de aanvragen in Gelderland komt het overgrote deel uit Putten e.o. (reden: op het moment van de informatiebijeenkomst daar was het aantal van 20 beschikbare Quick Scans al overschreden).
[Resultaten]:
25 Quick scans

Related organisations

Other involved organisations

Landschapsbeheer Utrecht en Gelderland

Related people

Contact person M. Visscher

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation