KNAW

Research

Weirs in the Esvelderbeek

Pagina-navigatie:


Update content


Title Weirs in the Esvelderbeek
Period 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1316045

Abstract (NL)

[Doelstelling]:
- Peilbeheer optimaal afstemmen op de functies landbouw, natuur en bebouwing
- Tegengaan van verdroging in natuurgebieden en vochttekorten op landbouwgronden
- Aanpassing van de inrichting zodat kan worden volstaan aan de eisen van een ecologische verbindingszone
- Realiseren van vismigratie
- Realiseren van recreatieve en educatieve maatregelen.
[Resultaten]:
- Renovatie/nieuwbouw en automatisering van stuwen
- Realisatie van vispassages ter hoogte van de stuwen
- Realisatie van recreatieve voorzieningen, voetpaden en informatiepanelen.

Related organisations

Related people

Contact person M. Visscher

Classification

A12000 Surfacewater and groundwater
A14000 Nature and landscape
A63100 Hydraulic structures
D14400 Civil engineering
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation