KNAW

Research

Realization plan Great Crested Newt and Grass snake

Pagina-navigatie:


Update content


Title Realization plan Great Crested Newt and Grass snake
Period 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1316048

Abstract (NL)

{Doelstelling]:
Behoud en versterking van de populaties van de kamsalamander en de ringslang binnen de Gelderse Vallei en de Eemvallei.
[Resultaten]:
Landschapscoordinatoren (gemeenten),agrarische natuurverenigingen, plaatselijke vrijwilligersgroepen, naturbeschermingsorganisaties en landgoedeigenaren zijn geinformeerd en geactiveerd
Overzicht van de potentiele deelnemers (eigenaren) en participanten in het project
Inzicht in de te ondernemen vervolgstappen voor uitvoering van het actieplan.

Related organisations

Other involved organisations

Landschapsbeheer Utrecht

Related people

Contact person M. Visscher

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation