KNAW

Research

Fish bridge Groeperkade

Pagina-navigatie:


Update content


Title Fish bridge Groeperkade
Period 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1316050

Abstract (NL)

[Doelstelling]:
Realisatie van meer natuurlijker functionerend beeksysteem
Behoud en ontwikkeling van kleinschalig landschap
Stuw voor vissen en andere beekfauna herstel cultuurhistorische waarde fort Engelaar.
[Resultaten]:
Grachten van fort Engelaar onderling verbinden met drie duikers en met Lunterse beek.
Aanleg van een cascade om het peilverschil te overbruggen.

Related organisations

Related people

Contact person M. Visscher

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation