KNAW

Research

Calve liquid manure press pipe-line Kootwijkerbroek

Pagina-navigatie:


Update content


Title Calve liquid manure press pipe-line Kootwijkerbroek
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1316084

Abstract (NL)

[Doelstelling]:
Dit project omvat de aanleg van 23 kilometer persleiding. Hiermee worden tenminste 30 vleeskalverbedrijven aangesloten op de leiding.
Met deze leiding wordt minimaal 45.000 m3 kalvergier getransporteerd naar de bestaande verwerkingsinstallatie te Stroe.
Deze wijze van mestverwerking vermindert de milieubelasting, vergroot de leefbaarheid, versterkt de agrarische structuur en verbetert het imago van de vleeskalverhouderij.
[Resultaten]:
30 gefaciliteerde sterlocaties
1 nieuwe/verbeterde voorziening

Related organisations

Other involved organisations

Stichting Kalvergierpersleiding Stroe en omstreken

Related people

Contact person E. Geelhoed

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18220 Animal husbandry
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation