KNAW

Research

Rural development by joint ventures

Pagina-navigatie:


Update content


Title Rural development by joint ventures
Period 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1316094

Abstract (NL)

[Doelstelling]:
Zes samenwerkingsverbanden willen door onderlinge samenwerking en krachtenbundeling sterker en professioneler worden en op een breed vlak activiteiten in het landelijk gebied oppakken. Zij streven naar continuïteit en beogen daarom na een aanloopperiode van drie jaar selfsupporting te zijn.
[Resultaten]:
Inititieren van projecten op het gebied van natuur en landschap, recreatie en toerisme, relaties stad-land/producent/consument, duurzame energie. Daarnaast het afstemmen van de verschillende initiiatieven van de samenwerkingsverbanden en het organiseren van kennisuitwisseling met als doel de samenwerkingsverbanden verder te professionaliseren.

Related organisations

Other involved organisations

Natuurlijk Platteland Oost

Related people

Contact person E. Geelhoed

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation