KNAW

Onderzoek

Ecologische verbindingszone (EVZ) De Fliert 3e fase

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ecologische verbindingszone (EVZ) De Fliert 3e fase
Looptijd 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1316249

Samenvatting

Het realiseren van een Ecologische verbindingszone (EVZ) volgens het inrichtingsmodel "kamsalamander", omvormen watergang, vasthouden van gebiedseigen water en verbeteren van waterkwaliteit.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon E. Bouwmeester
Contactpersoon R. van Eijden
Contactpersoon F. Westinga

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie